Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Đề 2

Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Đề 2 là tài liệu hướng dẫn chi tiết các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 3 lớp 3, nhằm nâng cao kỹ năng giải Toán, luyện tập các dạng bài tập thành thạo.

 • Bài 1
  Cùng em học toán lớp 3
  Trả lời: Độ dài đường gấp khúc ABCD là ......
  139cm 139 cm
 • b
  Tính chu vi tam giác MNP?
  Cùng em học toán lớp 3
  Trả lời: Chu vi tam giác MNP là ....
  77cm 77 cm
 • c
  Cùng em học toán lớp 3
  Trả lời: .... và ....
  5 và 3
 • Bài 2
  Một cửa hàng buổi sáng bán được 345kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 92 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Cả buổi sáng và buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
  Trả lời: Số gạo buổi chiều cửa hàng bán được và tổng số gạo cả hai buổi bán được lần lượt là ....kg và ....kg
  253 và 598
 • Bài 3
  Đàn vịt nhà bác Tư có 172 con vịt. Đàn vịt nhà chú Năm có nhiều hơn đàn vịt nhà bác Tư là 33 con vịt. Hỏi đàn vịt nhà chú Năm có bao nhiêu con vịt?
  Trả lời: Đàn vịt nhà chú Năm có số vịt là .... con
  205
 • Bài 4
  a, Giải bài toán sau bằng tóm tắt
  Xe máy có: 175 chiếc
  Ô tô có ít hơn xe máy: 19 chiếc
  Ô tô có ... chiếc?
  Trả lời: Số chiếc oto là ... chiếc
  156
 • b
  Mẹ làm việc ở cơ quan từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hỏi mẹ ở cơ quan trong mấy giờ?
  Trả lời: Mẹ ở cơ quan số giờ là ... giờ
  9
 • Bài 5
  Cùng em học toán lớp 3
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 847
Sắp xếp theo

Cùng em học Toán lớp 3

Xem thêm