Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 - Đề 1

Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 - Đề 1 giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, luyện tập các dạng bài tập đặt phép tính rồi tính và tính nhẩm các phép cộng, trừ, nhân, chia thành thạo nhằm nâng cao kết quả học tập môn Toán lớp 3.

 • Bài 1: Đặt tính rồi tính
  a. 372 - 246 = ...
  126
 • b
  759 - 497 = ...
  262
 • c
  3 x 4 + 12 = ...
  24
 • d
  5 x 8 - 20 = ...
  20
 • Bài 2
  Một chiếc oto phải lắp 4 bánh xe. Hỏi có 24 bánh xe thì lắp được bao nhiêu chiếc xe oto?
  Trả lời: Số xe oto lắp được là .... xe
  6
 • Bài 3
  a, Tính chu vi hình tam giác ABC, biết các cạnh hình tam giác đều bằng nhau và bằng 300cm.
  Trả lời: Chu vi hình tam giác ABC là ....
  900 cm 900cm
 • b
  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 718kg thóc. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ nhất 120kg thóc. Hỏi thửa ruộng thứ hai thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
  Trả lời: Số thóc thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là .... kg
  598
 • Bài 4
  Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đó lên 5 lần thì được số tròn trăm lớn hơn 290 và nhỏ hơn 399?
  Trả lời: Số cần tìm là ...
  60
  Số tròn trăm lớn hơn 290 và nhỏ hơn 399 là 300
  Số cần tìm là 300 : 5 = 60
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 712
Sắp xếp theo

Cùng em học Toán lớp 3

Xem thêm