Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 - Đề 2

Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2

Nhằm hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết đã được học, VnDoc giới thiệu Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 - Đề 2, với đầy đủ các bài tập Toán khác nhau giúp các em dễ dàng luyện tập thành thạo và nâng cao kết quả học.

 • Bài 1
  a. Đặt tính rồi tính, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
  a.1: 441 và 215
  226
 • a.2
  752 và 428
  324
 • a.3
  537 và 363
  174
 • a.4
  659 và 375
  284
 • b, Chọn câu đúng
 • Bài 2
  Có 8 bạn đi giày và 7 bạn đi dép. Hỏi
  a. Có bao nhiêu chiếc giày?
  b. Có bao nhiêu chiếc dép?
 • a
  Số chiếc giày là ... chiếc
  16
 • b
  Số chiếc dép là ... chiếc
  14
 • Bài 3: Tìm x biết
  a, 136 + x = 418
  x = ....
  282
 • b
  x + 159 = 367
  x = ...
  208
 • Bài 4
  a, Tam giác ABC có chu vi là 78cm. Tổng độ dài cạnh AB và BC là 54cm, tổng độ dài cạnh BC và AC là 42cm. Tính độ dài các cạnh AB, AC và BC của tam giác ABC?
  Trả lời: Độ dài các cạnh AB, AC và BC của tam giác ABC lần lượt là ....; ....; .....
  36cm; 24cm; 18cm 36 cm; 24 cm; 18 cm
 • b
  Tìm một số, biết rằng nếu gấp số liền trước của số đó lên 3 lần thì được 27?
  Trả lời: Số cần tìm là ...
  10
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 706
Sắp xếp theo

Cùng em học Toán lớp 3

Xem thêm