Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 1 - Đề 1

Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 1

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 1 - Đề 1 được VnDoc biên soạn thành bài kiểm tra môn Toán trực tiếp, giúp các em có thể vừa củng cố lý thuyết đã được học vừa luyện tập nhằm dễ dàng ghi nhớ kiến thức.

 • Bài 1: Viết vào chỗ chấm (Bạn hoàn thành viết số hoặc đọc số)
  a, 236: .....
  hai trăm ba mươi sáu Hai trăm ba mươi sáu
 • b
  ......: Bốn trăm chín mươi tám
  498
 • c
  509: ....
  Năm trăm linh chín năm trăm linh chín
 • d
  .....: Sáu trăm mười lăm
  605
 • Bài 2
  a, Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm
  a.1: 310 .... 31
  >
 • a.2
  154 ... 145
  >
 • a.3
  500 .... 499 + 1
  =
 • a.4
  989 ... 899
  >
 • b. Đặt tính rồi tính
  b.1: 123 + 543 = ...
  666
 • b.2
  225 + 522 = ...
  747
 • b.3
  969 - 136 = ...
  833
 • b.4
  873 - 721 = ...
  152
 • c. Chọn câu đúng
 • Bài 3
  a, Viết số liền sau số lớn nhất có hai chữ số 
  Trả lời: Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là ....
  100
 • b
  Viết số liền trước số lớn nhất có ba chữ số khác nhau
  Trả lời: Số liền trước số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là ....
  986
  Vì số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987 nên số liền trước là 986
 • Bài 4
  Cùng em học Toán lớp 3
  Trả lời: Độ dài đường gấp khúc ABCD là ....
  270dm 270 dm
 • Bài 5
  Khối lớp ba có 357 học sinh, khối lớp bốn có 322 học sinh. Hỏi
  a, Cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh?
  b, Khối lớp nào có nhiều học sinh hơn và nhiều hơn bao nhiêu học sinh?
 • a
  Cả hai khối lớp có số học sinh là ..... học sinh
  679
 • b
  Khối lớp .... có nhiều hơn số học sinh là ... học sinh
  Khối lớp ba có nhiều hơn số học sinh là 35 học sinh
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
19 924
Sắp xếp theo

Cùng em học Toán lớp 3

Xem thêm