Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Đề 1

Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Đề 1 hướng dẫn chi tiết các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 3 lớp 3, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, luyện tập các dạng bài tập thành thạo.

 • Bài 1
  Cùng em học Toán lớp 3
 • a
  6
 • b
  13
 • c
  5
 • Bài 2
  Hình tam giác ABC có ba cạnh đều bằng nhau và bằng 5dm. Tính chu vi của hình tam giác ABC?
  Trả lời: Chu vi của hình tam giác ABC là ....
  15dm 15 dm
 • Bài 3
  a, Ruộng lạc nhà bác Hoà thu hoạch được 517kg lạc. Ruộng lạc nhà bác Bình thu hoạch được 425kg lạc. Hỏi ruộng nhà ai thu hoạch được nhiều hơn và nhiêu hơn bao nhiêu ki-lô-gram lạc?
  Trả lời: Ruộng nhà bác ... thu hoạch được nhiều hơn số lạc là ....kg
  Ruộng nhà bác Hòa thu hoạch được nhiều hơn số lạc là 92kg
 • b
  Giải bài toán sau theo tóm tắt:
  Thùng thứ nhất 455 lít dầu
  Thùng thứ hai ít hơn 37 lít dầu
  Thùng thứ hai có ....lít dầu?
  Trả lời:
  Thùng thứ hai có số lít dầu là ....l
  84
 • c
  Bản A có 192 gia đình, trong đó có 19 gia đình chưa có tivi. Hỏi bản A có bao nhiêu gia đình đã có tivi?
  Trả lời: Số gia đình có tivi ở bản A là ... gia đình
  173
 • Bài 4
  Cùng em học Toán lớp 3
 • a
  a.1: Đồng hồ A chỉ ... giờ ... phút
  9 giờ 20 phút
 • a.2
  Đồng hồ B chỉ ... giờ ... phút
  14 giờ 45 phút
 • a.3
  Đồng hồ C chỉ ... giờ ... phút
  14 giờ 5 phút
 • b
  b.1: Đồng hồ ... chỉ 11 giờ 20 phút
  A
 • b.2
  Đồng hồ ... chỉ 6 giờ kém 5 phút
  B
 • b.3
  Đồng hồ .... chỉ 12 giờ 50 phút
  C
 • Bài 5
  Sau khi Hoa cho Phương 5 nhãn vở thì mỗi bạn có 14 nhãn vở. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở?
  Trả lời: Lúc đầu số nhãn vở của Hoa và Phương lần lượt là .... nhãn vở và .... nhãn vở.
  19 và 9
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 1.191
Sắp xếp theo

Cùng em học Toán lớp 3

Xem thêm