Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Trường Tiểu học Lê Văn Tám năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019 Trường Tiểu học Lê Văn Tám có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô ra đề thi cuối kì II, các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. 

Các bạn có thể tải đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 Trường Tiểu học Lê Văn Tám

 • Câu 1: Số nào lớn nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:
 • Câu 2: Số liền sau của số 65 590 là:
 • Câu 3: Một hình vuông có cạnh 5cm. Tính diện tích hình vuông đó?
 • Câu 4: a) Số lớn nhất có năm chữ số là: ……….
  99999
 • b) Số bé nhất có năm chữ số là: ……….
  10000
 • Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
 • Câu 6: Tính
 • a. 32564 + 13729
  46293
 • b. 86247 – 52629
  33618
 • c. 17092 x 4
  68368
 • d. 8496: 6
  1416
 • Câu 7: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:
 • a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:....................................
  II, IV,V,VI, VII, IX, XI
 • b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………
  XI, IX, VII, VI, V, IV, II
 • Câu 8: Tính giá trị của biểu thức:
 • a. 1031 x 6 + 2718 = ...............
  8904
 • b. 57353 – 1672 : 4 = ...........
  56935
 • Câu 9: Một đội công nhân đào đường. Trong 5 ngày đào được 1615 mét đường. Hỏi trong 7 ngày đội công nhân đó đào được bao nhiêu mét đường ?
  Trả lời: Trong 7 ngày đội công nhân đó đào được ............. mét đường.
  2261
 • Câu 10 : Hãy cho biết hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

  ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CUỐI HKII - Lớp 3

  Trả lời: Có………hình tam giác.

  10
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 346
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm