Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 16: Do you have any pets? có đáp án

Ôn tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 16: Do you have any pets?

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm các kiến thức được học trong bài 16 tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com giới thiệu và đăng tải Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 16: Do you have any pets? có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau được biên soạn bám sát chương trình học tại nhà trường. Sau đây mời các em tham khảo làm bài.

 • I. Fill in the blank with suitable letter:
 • 1. i__ fro__t __f
  Điền đầy đủ cả từ hoặc cụm từ
  in front of
 • 2. __ar__ot
  parrot
 • 3. bi__d
  bird
 • 4. ra__bit
  rabbit
 • 5. __ute
  cute
 • 6. c__ge
  cage
 • 7. __et
  pet
 • 8. gol__f__sh
  goldfish
 • 9. un__er th__ ta__le
  under the table
 • 10. __is__ ta__k
  fish tank
 • 11. be__ind
  behind
 • 12. f__owe__ p__t
  flower pot
 • II: Read and write:

  Hi! My name is Nga. I have a lot of pets. This is my cats. They are on the chair. That is my dog. It is under the table. I also have many goldfishes. They are in the fish tank. They are very cute. I also have two parrots and five rabbits. They are in the garden.

 • 1. Nga has ..................................... of pets.
  a lot
 • 2. She has a ..................................... . It is ..................................... the table.
  2 từ cần điền ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang (-)
  dog - under
 • 3. She has many ..................................... . They are ..................................... fish tank.
  2 từ cần điền ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang (-)
  goldfishes - in
 • 4. She also has ..................................... and five rabbits. They are in the ................... .
  2 từ cần điền ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang (-)
  two parrots - garden
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 340
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm