Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 4

Tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2014 - 2015 trên trang VnDoc.com để làm quen và thử sức với các dạng câu hỏi trong Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng. Vận dụng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn cùng với kỹ năng giải Toán để hoàn thành bài test nhé!

 • Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number
  Question 1:
  Calculate: 34 x (23 - 17) = ........
  204
 • Question 2:
  Write as numerals: Nine thousand eight hundred and three.
  The result is ..............
  9803
 • Question 3:
  Calculate: 27 x (11 + 3) = ..........
  378
 • Question 4:
  Calculate: 408 + 382 = ..........
  790
 • Question 5:
  If a = 0 and b - c = 13 then a : (b : c) = ........
  0
 • Question 6:
  Calculate: 75 x 11 - 75 = .......
  750
 • Question 7:
  If a square has one side's length = 9cm then its perimeter is .........cm.
  36
 • Question 8:
  Calculate: 56 x 17 + 56 x 24 + 41 x 44 = .........
  4100
 • Question 9:
  If ab0 + ab = 80b then b = ........
  8
 • Question 10:
  If half of the product of 8 and 9 is three times of N then N = .........
  12
 • Exam number 2: Đi tìm kho báu
  Question 1:
  Complete the following:
  32410 = ......... + 2000 + 400 + 10 + 0
  30000
 • Question 2:
  The sum of all the numbers from 8 to 11 is .........
  38
 • Question 3:
  There are 12 red pencils, 13 blue pencils and 11 yellow pencils in a box of colour pencils. How many red pencils are there in 20 boxes of colour pencils?
  Answer: ....... pencils.
  240
 • Question 4:
  If A is the sum of the greatest 2 - digit - number and the smallest 3 - digit - number then A = ........
  199
 • Question 5:
  When M is divided by 14, the remainder is 8. When M is divided by 7, the remainder is ...
  1
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 643
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm