Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua internet lớp 8

Mời các bạn tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để làm quen với cấu trúc đề thi và các dạng câu hỏi trong Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng. Hi vọng bài test sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 10 năm 2015 - 2016

 • Question 1:
  If 𝑥3 + 2𝑥2 + 𝑘𝑥 + 2 is divisible by 𝑥 − 1 then 𝑘 = ⋯.
  -5
 • Question 2:

  Given a square with the length of one side is 8 cm and a isosceles triangle with the length of its base is 12 cm. If the area of the square is equal to the area of the isosceles triangle then what is the length of the height of the isosceles triangle, in cm? 

 • Question 3:
  If 𝑥 = 2𝑦 then Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 8 vòng 8 = ⋯.
  -3
 • Question 4:
  Given 𝐴 = 9𝑥2 + 8 − 12𝑥 and 𝐵 = 2.
  To compare: 𝐴 …𝐵.
 • Question 5:
  The triangle 𝐴𝐵𝐶 has three bisectors 𝐴𝑀, 𝐵𝑁, 𝐶𝑃 of the angles at 𝐴,𝐵,𝐶, respectively.
  Then the value of Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 8 vòng 8 𝑖𝑠…
  1
 • Question 6:
  Given the rectangle ABCD and the triangle BEC. Find the value of x such that the ratio of the area of the rectangle to the area of the triangle BEC is 7:3.
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 8 vòng 8
  Answer: x = ....... cm.
  6
 • Question 7:
  A survey showed that of 120 secondary school students: 52 of them have a dog, 31 of them have a cat and 19 of them have both.
  How many of the 120 students have neither a dog nor a cat?
  Answer: ........ students.
  56
 • Question 8:
  The number of the solutions of 𝑥4 + 𝑥3 + 2𝑥2 + 𝑥 + 1 = 0 is .....
  0
 • Question 9:

  Three children: Mark, Tom, Andy ate 23 cookies altogether. Tom ate more cookies than Andy, Mark. What is the smallest possible number of cookies that Tom ate? 
  Answer: The smallest possible number of cookies that Tom ate is .... cookies. 

  9
 • Question 10:

  The average of three numbers is 42. All three are whole positive number and are different from each other. 
  If the least number is 20, what could be the greatest possible number of the remaining two numbers? 
  Answer: ...... 

  85
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
87 6.979
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 8 Xem thêm