Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 - Đề số 4

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn Toán có đáp án

Mã số: 14592. Đã có 100 bạn thử.

Đề thi trực tuyến học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

Nhằm cung cấp cho các em học sinh tài liệu luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 4, VnDoc biên soạn và giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề kiểm tra Toán 4 học kì 2 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, giúp các em học sinh ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong các bài thi học kì sắp tới của mình.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 - Đề số 4 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 online. Đề thi được để dạng trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề Toán lớp 4 học kì 2 - Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Giá trị của chữ số 4 trong số 7 429 837 là:
Câu 2:

Sắp xếp các phân số \frac{{13}}{8};\frac{3}{2};\frac{8}{9};\frac{5}{6};\frac{1}{3} theo thứ tự từ bé đến lớn được:

Câu 3:

Quãng đường từ nhà Lan đến trường bằng 3/5 quãng đường từ trường tới nhà của Linh. Biết quãng đường từ nhà Linh đến trường dài hơn quãng đường từ nhà Lan đến trường là 600m. Tính quãng đường từ nhà Lan đến nhà Linh

Câu 4:

Kết quả của phép tính: 36576 : (4 x 2) - 3708 là:

Câu 5:

Một tấm kính hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo bằng 48cm, đường chéo lớn hơn đường chéo nhỏ 12cm. Diện tích của tấm kính đó là:

II. Phần tự luận
Bài 1: Tính tổng: 1 + 4 + 7 + …+ 271 + 274 = .....
Điền kết quả cuối cùng
Bài 2:
Tổng số tuổi của hai ông cháu là 78 tuổi, biết tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng. Hỏi ông bao nhiêu tuổi, cháu bao nhiêu tuổi?
- Tuổi của cháu là ............ tuổi.
Chỉ điền kết quả
- Tuổi của ông là ........ tuổi
Chỉ điền kết quả
Bài 3: Trong một tháng nào đó có 3 ngày thứ 5 trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần?
Ngày 26 đó là vào ngày .......
Bài 4:
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m. Khu vườn đó được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng tăng gấp rưỡi so với trước và do đó diện tích tăng thêm 280m². Tính diện tích khu vườn sau khi mở rộng.
Trả lời:

Diện tích của khu vườn sau khi mở thêm là: .......... (m²)

Điền kết quả cuối cùng
Bắt đầu ngay
1 100