Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Mời các em học sinh luyện tập với Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22. Đây là đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 được biên soạn theo Thông tư 22. Đề thi được để dưới dạng trực tuyến có đáp án cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Nhằm mang đến nguồn tài liệu ôn thi học kì 2 cho các em học sinh, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán. Đây là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

 • Câu 1. Chữ số 3 trong số: 9 231 587 có giá trị là:
 • Câu 2. Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18cm và 30cm. Diện tích tấm kính đó là:
 • Câu 3. Trong các phân số sau phân số tối giản là:
 • Câu 4. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được 1cm. Độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:
 • Câu 5. Tìm y, biết y là số chia hết cho 2; 3; 5; 9 và 440 < y < 490
 • Câu 6. Nếu quả táo cân năng 50g thì cần bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg?
 • Câu 7. Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tuổi của mỗi người hiện nay là:
 • Câu 8. Tích của hai số là 3684. Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích của hai số là:
 • Câu 9. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
 • a.
  35 m2 25dm2 = 3525 dm2
 • b,
  2 tấn 3 kg = 2003 kg
 • c.
  3 ngày 4 giờ = 72 giờ
 • d.
  \frac{2}{5} thế kỷ = 20 năm
 • Câu 11.

  Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 154 m và chiều rộng bằng \frac{2}{5} chiều dài.

  a) Tính diện tích của thửa ruộng đó?

  b) Biết rằng cứ 1m2 ruộng thì thu hoạch được \frac{3}{4} kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu thóc ?

 • a.

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là: ..........  (m2)

  Chỉ điền kết quả
  4840
 • b.

  Số thóc người ta thu hoạch được trên thửa ruộng đó là: ..........(kg)

  Chỉ điền kết quả
  3630

  a) Ta có sơ đồ:

  Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

  Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau là

  2 + 5 = 7(phần)

  Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

  154 : 7 x 2 = 44 (m)

  Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

  154 - 44 = 110 (m)

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

  110 x 44 = 4840 (m2)

  b) Số thóc người ta thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

  4840 x rac{3}{4}= 3630 (kg)

  Đáp số: a) 4840 m2

  b) 3630 kg thóc

 • Câu 12. Trung bình cộng tuổi bố, mẹ, Lan và em Lan là 22 tuổi. Biết rằng nếu không tính tuổi của bố thì trung bình cộng tuổi của mẹ, tuổi của Lan và em lan là 17 tuổi. Tính tuổi của bố Lan.

  Tuổi của bố Lan là: ...... (tuổi)

  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  36

  Tổng số tuổi của bốn người trong gia đình Lan là:

  22 x 4 = 88 (tuổi)

  Không tính tuổi của bố Lan tổng số tuổi của ba người còn lại là:

  17 x 3 = 51 (tuổi)

  Tuổi của bố Lan là:

  88 – 51 = 36 (tuổi)

  Đáp số: 36 tuổi

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 289
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm