Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 - Đề số 2

Đề thi trực tuyến học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 ôn thi thi học kì 2 môn Toán lớp 4, VnDoc biên soạn Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề kiểm tra Toán 4 học kì 2 bao gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận, được biên soạn sát với đề thi thực giúp các em học sinh ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong các bài thi học kì sắp tới của mình.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 - Đề số 2 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 online. Đề thi được để dạng trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề toán lớp 4 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 - Đề số 2

Mời các em học sinh luyện tập tiếp: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 - Đề số 3

 • I. Phần trắc nghiệm:
 • Câu 1:

  Giá trị của biểu thức \frac{5}{6} \times \frac{{12}}{{15}} + \frac{3}{4} là:

 • Câu 2:

  Hình bình hành là hình có … cặp cạnh song song với nhau. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

 • Câu 3:

  Trong các số 6820, 2890, 6750, 6740 số chia hết cho 2, 3 và 5 là:

 • Câu 4: Trong các phân số dưới đây, phân số nào là phân số tối giản:
 • Câu 5:

  Diện tích của hình thoi với độ dài hai đường chéo lần lượt là 6cm và 9cm là:

 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Tìm x, biết:
 • a,
  4 - x = \frac{2}{5}
  x = .........
  Chỉ điền kết quả cuối cùng của x, với kết quả là phân số, các em điền phân số theo ví dụ sau: 1/2, 2/3...
  18/5
 • b,
  x \times \frac{4}{5} = \frac{8}{7}
  10/7
 • Bài 2: Một cửa hàng bán táo. Ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 50kg táo. Ngày thứ hai bán bằng 9/4 ngày thứ nhất. Hỏi trong hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam táo?

  Tổng số táo cửa hàng bán được trong hai ngày là ....... kg táo

  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  130

  Vì ngày thứ hai bán bằng 9/4 ngày thứ nhất nên nếu coi ngày thứ nhất là 4 phần thì ngày thứ hai chiếm 9 phần. Hiệu số phần bằng nhau là:

  9 - 4 = 5 (phần)

  Số táo bán được trong ngày thứ nhất là:

  50 : 5 x 4 = 40 (kg)

  Số táo bán được trong ngày thứ hai là:

  50 : 5 x 9 = 90 (kg)

  Tổng số táo bán được trong hai ngày là:

  90 + 40 = 130 (kg)

  Đáp số: 130kg táo

 • Bài 3:

  Một thửa ruộng hình chữ nhật có trung bình cộng chiều rộng và chiều dài là 128m, biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.

  a, Tính diện tích của thửa ruộng đó

  b, Người ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 1m2 thu hoạch được 2kg thóc. Tính số thóc thu hoạch được.

 • a.

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: ............. (m²)

  Điền kết quả cuối cùng
  12288

  a, Tổng số đo của chiều dài và chiều rộng là:

  128 x 2 = 256 (m)

  Vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên nếu coi chiều rộng là 1 phần thì chiều dài chiếm 3 phần như thế. Tổng số phần bằng nhau là:

  1 + 3 = 4 (phần)

  Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  256 : 4 x 1 = 64 (m)

  Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  64 x 3 = 192 (m)

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  64 x 192 = 12288 (m²)

 • b,

  Số thóc thu hoạch được là: .......... (kg)

  24576

  a, Tổng số đo của chiều dài và chiều rộng là:

  128 x 2 = 256 (m)

  Vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên nếu coi chiều rộng là 1 phần thì chiều dài chiếm 3 phần như thế. Tổng số phần bằng nhau là:

  1 + 3 = 4 (phần)

  Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  256 : 4 x 1 = 64 (m)

  Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  64 x 3 = 192 (m)

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  64 x 192 = 12288 (m²)

  b, Số thóc thu hoạch được là:

  12288 x 2 = 24576 (kg)

  Đáp số: a, 12288m² b, 24576kg

 • Bài 4:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 345
Sắp xếp theo
  Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm