Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1

Đề thi trực tuyến học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 4, VnDoc biên soạn Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề kiểm tra Toán 4 học kì 2 bao gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận, được biên soạn sát với đề thi thực giúp các em học sinh ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong các bài thi học kì sắp tới của mình.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 online với đầy đủ các môn cho các em tham khảo và luyện tập. Đề thi được để dạng trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề toán lớp 4 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1

Mời các em luyện tập tiếp: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 - Đề số 2

 • I. Phần trắc nghiệm:
 • Câu 1:

  Số “Bốn trăm bảy mươi triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn ba trăm năm mươi tư” được viết là:

 • Câu 2:

  Cho số 73850. Xóa bớt một chữ số sao cho số mới là số có 4 chữ số chia hết cho 2, 5 và 9

 • Câu 3:

  Phân số lớn nhất trong các phân số \frac{5}{4};\frac{2}{3};\frac{6}{7};\frac{9}{8} là:

 • Câu 4:

  Trung bình cộng của hai số bằng 164. Biết số thứ nhất bằng 124. Số thứ hai là:

 • Câu 5:

  Miếng bìa hình thoi vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 250 có độ dài đường chéo lớn là 7cm và độ dài đường chéo nhỏ là 4cm. Diện tích thật của miếng bìa là:

 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Tính:
 • a,
  \frac{5}{6} \times \frac{{12}}{{35}} + \frac{6}{{28}} =
  Với kết quả là phân số, các em điền phân số theo ví dụ sau: 2/3, 3/4 .... Các câu sau tương tự
  1/2
 • b,
  \frac{{11 \times 21 \times 18}}{{9 \times 22 \times 14}} =
  3/2
  rac{{11 	imes 21 	imes 18}}{{9 	imes 22 	imes 14}} = rac{{11 	imes 3 	imes 7 	imes 2 	imes 9}}{{9 	imes 2 	imes 11 	imes 2 	imes 7}} = rac{3}{2}
 • Bài 2: Tìm x, biết
 • a,
  x \times \frac{3}{4} = \frac{7}{8} - \frac{1}{4}
  x = .........
  Chỉ điền kết quả cuối cùng của x
  5/6
 • b,
  x \times \frac{3}{5} = \frac{{11}}{{15}}
  x =
  11/9
 • Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhât có chu vi bằng 288m, chiều rộng bằng 2/6 chiều dài. Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó.

  Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là: ........... (m²)

  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  3888

  Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

  288 : 2 = 144 (m)

  Vì chiều rộng bằng 2/6 chiều dài nên nếu coi chiều rộng là 2 phần thì chiều dài là 6 phần. Tổng số phần bằng nhau là:

  2 + 6 = 8 (m)

  Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:

  144 : 8 x 2 = 36 (m)

  Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là:

  144 - 36 =108 (m)

  Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:

  36 x 108 = 3888 (m²)

  Đáp số: 3888m²

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 559
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm