Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 5

Phiếu bài tập Toán lớp 2 có đáp án

Mã số: 15304. Đã có 72 bạn thử.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao

VnDoc giới thiệu Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 nâng cao Tuần 5 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là bài tập nâng cao môn Toán có đáp án dành cho các bạn học sinh có học lực khá giỏi, giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng bài nâng cao khác nhau.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 5 là đề trực tuyến do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn và đăng tải, thông qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 - tuần 5

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?
Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 14dm + ….dm = 56dm là:
Câu 3: Kết quả của phép tính 18 + 45 – 20 bằng:
Câu 4: Các số 47, 59, 18, 48, 93 khi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé được:
Câu 5: Bạn Hà có 18 quyển vở, bạn Lan có nhiều hơn bạn Hà 5 quyển vở. Hai bạn có tất cả số quyển vở là:
II. Phần tự luận
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a, 18 + 25 – 11 =
b, 39 + 15 + 20 =
c, 98 – 12 – 34 =
d, 22 + 16 + 25 =
e, 76 – 12 + 26 =
f, 45 – 11 + 34 + 15 =
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
5dm = …cm
70cm = …dm
2dm + 3dm = ….cm
12cm + 14cm = ….cm
24cm + 16cm = …dm
12kg + 34kg = ….kg
Bài 3: Hãy lập tất cả các số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 8, sau đó sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.
Các số đó là (điền theo thứ tự từ bé đến lớn): ...............
Bài 4:

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 35 bao gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 8 bao gạo. Hỏi:

a) Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu bao gạo?

b) Sau hai ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu bao gạo?

a)
Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được ......... (bao gạo)
b) Sau hai ngày, cửa hàng đó bán được ............ (bao gạo)
Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 5

Hình vẽ dưới đây có …hình chữ nhật
có ….hình tam giác.
Bắt đầu ngay
3 72