Trắc nghiệm Hình học 10 bài 1

Trắc nghiệm Hình học 10 bài 1: Các định nghĩa

Mã số: 09499. Đã có 601 bạn thử.

Trắc nghiệm Hình học 10

Trắc nghiệm Hình học 10 bài 1 là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc sưu tầm và biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố lý thuyết bài học, làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm Toán mới.

1

Cho một hình chữ nhật ABCD.

a) Số vectơ khác \underset{0}{\rightarrow} mà điểm đầu và điểm cuối trùng với các đỉnh của hình chữ nhật là:

b
Trong số các vectơ nói trên, số nhóm các vectơ bằng nhau là:
c
Số nhóm các vectơ có độ dài bằng nhau là:
2

Cho ngũ giác đều ABCDE, tâm O. Mệnh đề nào sau đây sai?

3

Cho ba điểm phân biệt A, B, C sao cho \underset{CA}{\rightarrow}\underset{CB}{\rightarrow} ngược hướng.

Hình vẽ nào trong các hình vẽ bên là đúng?

Trắc nghiệm Hình học 10

4

Cho tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Hình học 10

5

Khẳng định nào sau đây sai?

6

Cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn điều kiện \underset{AB}{\rightarrow} = \underset{DC}{\rightarrow}. Khẳng định nào sau đây là đúng?

7

Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ khác vectơ \underset{OC}{\rightarrow} và có độ dài bằng nó là:

8

Cho lục giác đều ABCDEF tân O. Số các vectơ khác \underset{OA}{\rightarrow} và cùng phương với nó là

Bắt đầu ngay
2 601