Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9

Thảo luận về vai trò của thuật ngữ trong đời sống hiện nay

Thảo luận về vai trò của thuật ngữ trong đời sống hiện nay

3
3 Câu trả lời
 • Người Sắt
  Người Sắt

  Vai trò của thuật ngữ hiện nay:

  - Đánh giá sự phát triển của các lĩnh vực khoa học, sự đi lên của một đất nước.

  - Là điều không thể thiếu khi muốn nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ.

  1 Trả lời 21:02 26/09
  • Biết Tuốt
   Biết Tuốt

   Vai trò của thuật ngữ trong đời sống xã hội hiện nay:

   - Thuật ngữ phát triển là sự đánh giá sự phát triển của các lĩnh vực khoa học, sự đi lên của một đất nước.

   - Thuật ngữ là điều không thể thiếu khi muốn nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ.

   - Phải dùng đúng thuật ngữ và tránh không được lạm dụng.

   0 Trả lời 21:02 26/09
   • Bơ

    Thảo luận vai trò của thuật ngữ trong đời sống hiện nay.

    Vai trò của thuật ngữ trong đời sống xã hội hiện nay:

    - Thuật ngữ phát triển là sự đánh giá sự phát triển của các lĩnh vực khoa học, sự đi lên của một đất nước.

    - Thuật ngữ là điều không thể thiếu khi muốn nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ.

    - Phải dùng đúng thuật ngữ và tránh không được lạm dụng.

    0 Trả lời 21:03 26/09
    Văn học
    Xem thêm