Tiếp tục cơ chế thu nhập đặc thù đến khi cải cách tiền lương

Nghị quyết 40/2021/QH15

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Tiếp tục cơ chế thu nhập đặc thù đến khi cải cách tiền lương.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 40/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù với một số đơn vị cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 40/2021/QH15.

Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Hướng dẫn tiết kiệm tối thiểu 15% chi thường xuyên ngoài chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và các khoản chi trực tiếp cho con người đối với các cơ quan hành chính nhà nước đang được áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của đơn vị theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền sử dụng nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước.

Đồng thời, sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết chi cho đầu tư phát triển, trong đó, ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp (bao gồm cả mua sắm thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông), lĩnh vực y tế.

Cũng theo Nghị quyết này, năm 2022, bố trí 842,5 tỷ đồng cho Bộ Công an để chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và 1.966 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để thực hiện nhiệm vụ này từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông do ngành Công an thực hiện.

Đánh giá bài viết
1 6
Sắp xếp theo
    Lao động - Tiền lương Xem thêm