thành trương văn Toán học Lớp 5

Tính: 3,179 : 0,34

3
3 Câu trả lời
 • Công Trương Phạm (PCT)
  Công Trương Phạm (PCT)

  9,35

  0 Trả lời 20:28 06/06
  • Điện hạ
   Điện hạ

   Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

   - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

   - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

   3,179 : 0,34 = 317,9 : 34 = 9,35

   0 Trả lời 22:42 06/06
   • Kẹo Ngọt
    0 Trả lời 22:42 06/06
    Tìm thêm: Tính: 3 179 : 0 34

    Toán học

    Xem thêm