Tổng hợp các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán tháng 4 năm 2015

Đề thi thử Quốc gia môn Toán

Tổng hợp các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán tháng 4 năm 2015 là tài liệu tổng hợp các đề thi thử đại học môn Toán có đáp án tháng 4/2015 của các trường THPT cũng như tổng hợp các đề tự luyện môn Toán dành cho các bạn tham khảo luyện thi đại học môn Toán cũng như ôn thi THPT Quốc gia môn Toán được chắc chắn và hiệu quả nhất.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 3 năm 2015 trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 5 năm 2015

Đề thi thử Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAIĐỀ THI THỬ ­ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y = x³/2 -3x²/4 - 3x + 1/2.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1);

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C). Biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng (d): y = 8x/27 + 1.

Câu 2 (2,0 điểm)

a, Giải phương trình: 2cos2x + cos²x - sinx + 2 = 0.

b, Tìm các số thực x, y thỏa mãn: 2x + 1 + (1 - 2y)i = (-2 + x)i² + (3y - 2)i.

Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình sau trên tập số thực: log²3 x - log9(9x²) -1 = 0 .

Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình sau trên tập số thực:

{2√(x²+5) = 2√(2y) + x²
x + 3√(xy + x - y² - y) = 5y + 4

Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân

1
I = (ex + 1)ex dx
0

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc BAC bằng 60o. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng( ABCD) là điểm H thuộc đoạn BD sao cho HD = 2HB. Đường thẳng SO tạo với mặt phẳng (ABCD) góc 60o với O là giao điểm của AC và BD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ B đến mặt phẳng ( SCD) theo a.

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AC. Biết M (3;-1) là trung điểm của cạnh BD, điểm C (4;-2). Điểm N (-1;-3) nằm trên đường thẳng đi qua B và vuông góc với AD. Đường thẳng AD đi qua điểm P( 1;3). Tìm tọa độ các đỉnh A, B, D.

Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M (2;3;5) và đường thẳng (d) (x + 1)/1 = (y + 2)/3 = (z - 2)/2. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M và vuông góc với đường thẳng d. Tìm tọa độ điểm N thuộc d sao cho N cách M một khoảng bằng 5.

Câu 9 (0,5 điểm). Tìm hệ số của x8 trong khai triển nhị thức Niu­tơn của (x² - 2/x)22.

Câu 10 (1,0 điểm). Cho x là số thực thuộc đoạn [-1;5/4]. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 12 NĂM HỌC 2014-2015
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y = (2x + 1)/(x - 2)

a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) đã cho.

b, Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị (C) với đồ thị (C).

Câu 2 (1,0 điểm)

a, Cho góc α thỏa mãn π/2 < α < π và sinα = 4/5. Tính A = sin2(α + π).

Đánh giá bài viết
6 4.695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm