82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là tài liệu ôn thi đại học hay, giúp các bạn làm quen với dạng đề trắc nghiệm môn Toán, nhằm sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Bảng công thức lượng giác dễ nhớ

250 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12

Câu 1: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) sin2x + cos23x = 1 (B) sin2x + cos2x = 1 (C) sin22x + cos22x = 1 (D) sin2x - cos2x = -1

Câu 2: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

Câu 3: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

Câu 4: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) sin2x = (sinx)2 (B) sin2x = sinx2 (C) sinx2 = (sinx)2 (D) sinx2 = sin.x2

Câu 5: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) cos2x = cosx2 (B) cos2x = (cosx)2 (C) cos3x = 3cosx (D) cos3x = 3cosx - 4cos3x

Câu 6: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) sinx ∈ [-1;1] (B) sinx ∈ R (C) sinx ∈ [0;1] (D) sinx ∈ [0;π]

Câu 7: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) tanx ∈ [-1;1] (B) tanx ∈ [0;1] (C) tanx ∈ R (D) cotx ∈ [-1;1]

Câu 8: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) sin(a + b) = sina + sinb (B) sin(a + b) = sina.sinb + cosa.cosb

(C) sin(a + b) = sina.cosb - cosa.sinb (D) sin(a + b) = sina.cosb + cosa.sinb

Câu 9: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) cos(a + b) = cosa + cosb (B) cos(a + b) = cosa.cosb - sinq.sinb

(C) cos(a + b) = cosa.cosb + sina.sinb (D) cos(a + b) = sina.cosb + cosa.sinb

Câu 10: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

Câu 11: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) sin(2a) = 2.sina (B) cos2a = 1 - 2cos2a

(C) cos3a = 3cosa - 4cos3a (D) sin(2a) = 2.sina.cosa

Câu 12: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

Câu 13: Chọn đáp án sai trong các câu sau:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

Câu 14: Chọn đáp án đúng trong các câu sau với y có đơn vị là radian:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác
82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

Câu 15: Chọn đáp án đúng trong các câu sau với y có đơn vị là radian:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
1 7.300
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm