Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 17

Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 17: Thổ nhưỡng quyển - Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 10.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Thổ nhưỡng quyển - Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Câu 1: Trong việc hình thành đất, thực vật không có vai trò nào?

A. Cung cấp vật chất hữu cơ.

B. Góp phần làm phá huỷ đá.

C. Hạn chế sự xói mòn, rửa trôi.

D. Phân giải, tổng hợp chất mùn.

Câu 2: Vai trò quan trọng của vi sinh vật trong việc hình thành đất

A. Cung cấp vật chất hữu cơ.

B. Góp phần làm phá huỷ đá.

C. Hạn chế sự xói mòn, rửa trôi.

D. Phân giải, tổng hợp chất mùn.

Câu 3: Tác động quan trọng nhất của sinh vật đối với việc hình thành đất là

A. Làm đá gốc bị phá huỷ.

B. Cung cấp chất hữu cơ.

C. Cung cấp chất vô cơ.

D. Tạo các vành đai đất.

Câu 4: Vai trò của địa hình trong việc hình thành đất là

A. Cung cấp chất hữu cơ.

B. Cung cấp chất vô cơ.

C. Tạo các vành đai đất.

D. Làm phá hủy đá gốc.

Câu 5: Nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành đất là

A. Đá mẹ. B. Khí hậu. C. Địa hình. D. Sinh vật.

Câu 6: Nguyên nhân do đâu mà các tỉnh miền núi phía Bắc của nước ta thường bị lũ quét?

A. Địa hình dốc, dễ xói mòn, mất lớp phủ thực vật.

B. Địa hình dốc, tầng đất mỏng, ít chất dinh dưỡng.

C. Địa hình thấp, trũng, có nhiều sông lớn.

D. Địa hình thấp, đất phù sa màu mỡ.

Câu 7: Thổ nhưỡng là

A. Lớp vật chất vụn bở trên bề mặt lục địa, được hình thành từ quá trình phong hóa đá.

B. Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì.

C. Lớp vật chất vụn bở, trên đó con người tiến hành các hoạt động trồng trọt.

D. Lớp vật chất tự nhiên, được con người cải tạo và đưa vào sản xuất nông nghiệp.

Câu 8: Tác động nào sau đây không phải là tác động tích cực của con người đến sự hình thành đất?

A. Thau chua, rửa mặn.

B. Bón phân, cải tạo đất.

C. Đốt rừng làm rẫy.

D. Trồng rừng.

Câu 9: Độ phì của đất là

A. Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cho thực vật

B. Độ tơi xốp của đất, trên đó thực vật có thể sinh trưởng và phát triển.

C. Lượng chất hữu cơ trong đất để cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật.

D. Lượng chất vi sinh trong đất.

Câu 10: Đất mẹ là nguồn cung cấp chất vô cơ trong đất, có vai trò quyết định tới

A. Độ tơi xốp của đất.

B. Lượng chất dinh dưỡng trong đất.

C. Thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.

D. Khả năng thẩm thấu nước và không khí của đất.

Câu 11: Tác động trước tiên của nhiệt và ẩm tới quá trình hình thành của đất là

A. Làm cho đá gốc bị phá hủy thành các sản phẩm phong hóa.

B. Giúp hòa tan, rửa trôi hoặc tích tụ vật chất trong các tầng đất.

C. Tạo môi trường để vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ trong đất.

D. Giúp cho đất trở nên tơi xốp hơn.

Câu 12: Trong quá trình hình thành đất, vi sinh vật có vai trò

A. Cung cấp vật chất vô cơ cho đất.

B. Phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn.

C. Bám vào các khe nứt của đá, làm phá hủy đá.

D. Hạn chế việc xói mòn đất và góp phần làm biến đổi tính chất của đất.

Câu 13: Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên

A. Quá trình phá hủy đá xảy ra chậm, làm cho quá trình hình thành đất yếu.

B. Quá trình phá hủy đá xảy ra nhanh, lớp đất phủ dày.

C. Quá trình phá hủy đá không diễn ra được, không có lớp đất phủ lên bề mặt.

D. Đá bị phá hủy rất nhanh, lớp đất phủ trên bề mặt rất dày.

Câu 14: Ở đồng bằng, tầng đất thường dày và giàu chất dinh dưỡng do

A. Phong hóa diễn ra mạnh.

B. Thảm thực vật đa dạng.

C. Thường xuyên bị ngập nước.

D. Quá trình bồi tụ chiếm ưu thế.

Câu 15: Lớp phủ thực vật có tác dụng như thế nào đến sự hình thành đất?

A. Hạn chế xói mòn đất.

B. Phá hủy đá gốc.

C. Tích tụ vật chất.

D. Phân giải chất hữu cơ.

Câu 16: Vùng có tuổi đất già nhất là

A. Nhiệt đới. B. Cực. C. Ôn đới. D. Cận cực.

Câu 17: Vùng có tuổi đất trẻ nhất là

A. Nhiệt đới. B. Cực. C. Ôn đới. D. Chí tuyến.

Câu 18: Tác động nào sau đây không phải là tác động tiêu cực của con người đến sự hình thành đất?

A. Thau chua, rửa mặn.

B. Bón phân hóa học.

C. Đốt rừng làm rẫy.

D. Sử dụng thuốc trừ sâu.

Câu 19: Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp của con người đã làm

A. Biến đổi tính chất đất.

B. Đất ngày càng màu mỡ.

C. Đất bị nhiễm độc.

D. Đất dễ bị xói mòn, sạt lở.

Câu 20: Việt Nam là đất nước nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa thì đất sẽ có những đặc điểm nào sau đây?

A. Phong hóa mạnh, tầng đất dày.

B. Đất yếu, tầng đất mỏng.

C. Tuổi đất già.

D. Tuổi đất trẻ.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 17: Thổ nhưỡng quyển - Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 10, Giải bài tập Địa lí 10, Giải tập bản đồ Địa lí 10, Giải Vở BT Địa Lí 10, Tài liệu học tập lớp 10

Đánh giá bài viết
1 680
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 10 Xem thêm