Giải bài tập SBT Địa lý 10 bài 17: Thổ nhưỡng quyển - Các yếu tố hình thành thổ nhưỡng

Bài tập môn Địa lý lớp 10

Giải bài tập SBT Địa lý 10 bài 17: Thổ nhưỡng quyển - Các yếu tố hình thành thổ nhưỡng được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 10 bài 15: Thủy quyển - Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông - Một số sông lớn trên Trái đất

Giải bài tập SBT Địa lý 10 bài 16: Sóng - Thủy triều - Dòng biển

Giải bài tập SBT Địa lý 10 bài 18: Sinh quyển - Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Câu 1: Tô kín O trước ý trả lời đúng.

1.1. Lớp vật chất toi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì gọi là

O thổ nhưỡng (đất).

b) O chất mùn.

c) O đất phù sa.

d) O lớp vỏ phong hoá.

1.2. Lớp vỏ chứa vật chất tơi xốp, được đặc trưng bởi độ phì, nằm ở bể mặt lục địa - nơi tiếp xúc với khí quyển, thuỷ quyển và sinh quyển được gọi là

a) O lớp vỏ phong hoá.

b) O lớp phủ thổ nhưỡng.

c) O lớp trầm tích.

d) O thạch quyển.

1.3. Độ phì của đất là khả năng

a) O cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sinh trưởng và phát triển.

b) O cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây.

c) O làm cho cây sinh trưởng và phát triển nhanh.

d) O chuyển hoá nước, nhiệt, khí, các chất khoáng,... thành các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây.

Giải:

1.1. Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa được đặc trưng bởi độ phì gọi là:

a) thổ nhưỡng (đất).

1.2. Lớp vỏ chứa vật chất tơi xốp, được đặc trưng bởi độ phì, nằm ở bể mặt lục địa - nơi tiếp xúc với khí quyển, thuỷ quyển và sinh quyển được gọi là

b) lớp phủ thổ nhưỡng.

1.3. Độ phì của đất là khả năng

a) cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiếrcho thực vật sinh trưởng và phát triển

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng dưới đây

Bài tập địa lý

Bài tập địa lý

Câu 3: Trên Trái đất, tại sao tính chất của đất ở mỗi nơi lại khác.

Giải:

Tính chất của đất ở mỗi nơi một khác vì các tác nhân hình thành và tác động vào đất cũng khác nhau như: khí hậu, sinh vật, địa hình...

Câu 4: Tại sao nói: Khí hậu vừa ảnh hưởng trực tiếp vừa ảnh hưởng gián tiếp tới sư hình thành đất? Cho ví dụ?

Giải:

Khí hậu vừa ảnh hưởng trực tiếp vừa ảnh hưởng gián tiếp tới sư hình thành đất vì:

  • Các yếu tố khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất là nhiệt và ẩm. Ví dụ: Điều kiện nhiệt ẩm làm cho đá gốc bị phá huỷ, sau đó phong hóa rồi tiếp tục bị phân hóa thành đất.
  • Khí hậu ảnh hưởng; gián tiếp đến sự thành tạo đất thông qua lớp phủ thực vật.
  • Trong khi đó lớp phủ cũng ảnh hưởng đến sự hình thành đất
Đánh giá bài viết
1 1.663
Sắp xếp theo

    Giải Vở BT Địa Lí 10

    Xem thêm