Trắc nghiệm Hóa học 12 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 12 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, với nội dung tài liệu được cập nhật chi tiết sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Trắc nghiệm Hóa học 12 học kỳ 2

Chi tiết trắc nghiệm Hóa học 12 học kỳ 2

Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 2: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 3: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là?

A. R2O3

B. RO2

C. R2O

D. RO

Câu 4: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là?

A. 1s22s2 2p6 3s2

B. 1s22s2 2p6

C. 1s22s22p63s1

D. 1s22s22p6 3s23p1

Câu 5: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là?

A. Sr, K

B. Na, Ba

C. Be, Al

D. Ca, Ba.

Câu 6: Hai kim loại đều thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn là?

A. Sr, K.

B. Na, K.

C. Be, Al.

D. Ca, Ba.

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Hóa học 12 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 591
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 12 Xem thêm