Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li do VnDoc biên soạn và đăng tải. Học sinh không chỉ củng cố lý thuyết đã được học mà còn làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Hóa khác nhau.

Hóa học 11 Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Câu 1: Đặt một mẩu giấy quỳ tím lên mặt kính đồng hồ. Nhỏ lên mẩu giấy đó một giọt dung dịch HCl 0,10M. Màu sắc của mẩu giấy quỳ tím sau khi nhỏ dung dịch là

A. Đỏ.

B. Hồng.

C. Xanh nhạt.

D. Xanh đậm.

Câu 2: Đặt ba mẩu giấy quỳ tím lên mặt kính đồng hồ. Lần lượt nhỏ lên mỗi mẩu giấy đó một giọt dung dịch tương ứng: CH3COOH 0,10M; NH3 0,10M và NaOH 0,10M màu sắc của ba mẩu giấy quỳ tím sau khi nhỏ dung dịch lần lượt là

A. Đỏ, hồng, xanh nhạt.

B. Hồng, xanh đậm, xanh nhạt.

C. Hồng, xanh nhạt, xanh đậm.

D. Xanh đậm, xanh nhạt và hồng.

Câu 3: Cho khoảng 2 ml dung dịch Na3CO3 đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CaCl2. Hiện tượng xảy ra là

A. Xuất hiện kết tủa vàng

B. Xuất hiện kết tủa trắng.

C. Xuất hiện bọt khí không mầu.

D. Xuất hiện bọt khí màu nâu đỏ.

Câu 4: Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là

A. Chỉ thu được dung dịch trong suốt không màu.

B. Chỉ thu được dung dịch trong suốt màu xanh lam.

C. Xuất hiện bọt khí không màu.

D. Xuất hiện bọt khí màu lục.

Câu 5: Nhỏ phenolphtalein vào dung dịch NaOH loãng. Nhỏ tiếp từ từ dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là

A. Dung dịch từ màu xanh dần chuyển thành màu hồng.

B. Dung dịch từ màu hồng dần chuyển thành màu xanh.

C. Dung dịch từ màu xanh chuyển thàng không màu.

D. Dung dịch từ màu hồng chuyển thành không màu.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. A2. C3. B4. C5. D
Đánh giá bài viết
1 294
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm