Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 10: Thì quá khứ tiếp diễn

Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 10: Thì quá khứ tiếp diễn

Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 10: Thì quá khứ tiếp diễn cấp đầy đủ những kiến thức cơ bản cần nắm được về thì quá khứ tiếp diễn như cấu trúc, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết,... để từ đó người học có kiến thức vận dụng vào làm bài luyện tập một cách dễ dàng hơn.

Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 4: Thì hiện tại tiếp diễn

Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 5: Cấu trúc Thì hiện tại tiếp diễn

Tự học Tiếng Anh bài 7: So sánh Thì Hiện tại đơn và Thì Hiện tại Tiếp diễn

Bài trước: Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 9: Cấu trúc Thì quá khứ đơn

Thì quá khứa tiếp diễn

Mời các bạn xem các ví dụ về thì quá khứ tiếp diễn qua video dưới đây và cùng phân tích cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn sau đó:

Trước tiên, mời bạn làm quen với thì quá khứ tiếp diễn với sơ đồ Mind Map sau:

Thì quá khứ tiếp diễn - Past Continuous

I- CẤU TRÚC CỦA THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn Tiếng Anh

1. Khẳng định:

S + was/were + V-ing

Trong đó: S (subject): chủ ngữ

V-ing: động từ thêm "–ing"

CHÚ Ý:

- S = I/ He/ She/ It + was

- S = We/ You/ They + were

Ví dụ:

Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh

- She was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Cô ấy đang nấu bữa tối vào lúc 5h chiều hôm qua)

- They were playing badminton when I came yesterday. (Họ đang chơi cầu lông khi tôi đến ngày hôm qua.)

2. Phủ định:

S + wasn't/ weren't + V-ing

Câu phủ định tả chỉ cần thêm "not" ngay sau "to be".

CHÚ Ý:

- was not = wasn't

- were not = weren't

Ví dụ:

Cách thành lập thì quá khứ tiếp diễn

- He wasn't working when his boss came yesterday.

- We weren't watching TV at 9 p.m yesterday.

3. Câu hỏi:

Was/ Were + S + V-ing?

Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was. – No, I/ he/ she/ it + wasn't.

Yes, we/ you/ they + were. – No, we/ you/ they + weren't.

Câu hỏi ta chỉ cần đảo "to be" lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:

- Was your mother going to the market at 7 a.m yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn't.

- Were they staying with you when I called you yesterday?

Yes, they were./ No, they weren't.

Mời bạn kiểm tra kiến thức về thì quá khứ tiếp diễn qua bài tập trắc nghiệm về thì quá khứ tiếp diễn sau đây:

II- CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

Cấu trúc của thì quá khứ tiếp diễn

Ví dụ:

- At 12 o'clock yesterday, we were having lunch. (Vào lúc 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang ăn trưa.)

Ta thấy "lúc 12h ngày hôm qua" là một giờ cụ thể trong quá khứ, vào tại thời điểm này thì việc "ăn trưa" đang diễn ra nên ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn.

- At this time 2 days ago, I was travelling in America. (Vào thời gian này cách đây 2 ngày, tôi đang du lịch bên Mỹ.)

Ta thấy "vào thời gian này cách đây 2 ngày" là một thời gian cụ thể trong quá khứ, vào thời điểm này thì việc "du lịch" đang diễn ra nên ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn.

2. Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào.

- Hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn.

Làm sao để nhận biết được thì Quá khứ tiếp diễn?

Ví dụ:

- He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đang tán gẫu với bạn khi mẹ cậu ta vào phòng.)

Ta thấy có hai hành động đều xảy ra trong quá khứ: "tán gẫu với bạn" và "mẹ vào phòng". Vào thời điểm đó hành động "tán gẫu với bạn" đang diễn ra thì bị xen ngang bởi hành động "mẹ vào phòng". Vậy hành động đang diễn ra ta sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn.

- They were working when we got there. (Họ đang làm việc khi chúng tôi tới đó.)

Ta thấy hành động "làm việc" đang diễn ra và hành động "chúng tôi đến" xen vào. Hai hành động này đều xảy ra trong quá khứ.

3. Diễn tả hai hành động đồng thời xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ, trong câu có "while".

Tại một thời điểm trong quá khứ khi có 2 hành động đồng thời đang diễn ra sẽ chia cả hai hành động đó ở thì quá khứ tiếp diễn.

Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn

Ví dụ:

- My mother was cooking lunch while my father was cleaning the floor at 10 am yesterday. (Mẹ tôi đang nấu ăn trong khi bố tôi đang lau nhà lúc 10h sang hôm qua.)

- I was studying English while my brother was listening to music last night. (Tôi đang học tiếng Anh trong khi anh trai tôi đang nghe nhạc tối hôm qua.)

Mời bạn củng cố kiến thức qua Bài tập trắc nghiệm về dấu hiệu nhận biết và cách dùng thì quá khứ tiếp diễn:

III- DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

+ Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định.

- at + giờ + thời gian trong quá khứ (at 12 o'clock last night,...)

- at this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago, ...)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong quá khứ)

+ Trong câu có "when" khi diễn tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

IV- CÁC CHÚ Ý KHI THÊM ĐUÔI "-ING".

Thông thường ta chỉ cần cộng thêm "-ing" vào sau động từ. Nhưng có một số chú ý như sau:

1. Với động từ tận cùng là MỘT chữ "e":

- Ta bỏ "e" rồi thêm "-ing".

Ví dụ: write – writing type – typing come – coming

- Tận cùng là HAI chữ "e" ta không bỏ "e" mà vẫn thêm "-ing" bình thường.

Ví du: agree – agreeing see – seeing

2. Với động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT PHỤ ÂM, trước là MỘT NGUYÊN ÂM

- Ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm "-ing".

Ví dụ: stop – stopping get – getting put – putting

- CHÚ Ý:

Các trường hợp ngoại lệ:

beggin – beginning travel – travelling

prefer – preferring permit – permitting

3. Với động từ tận cùng là "ie"

- Ta đổi "ie" thành "y" rồi thêm "-ing".

Vậy là các bạn đã hoàn thành xong kiến thức ngữ pháp về một thì nữa rồi, mời bạn tham khảo bài tập dưới đây:

Bài tập quá khứ tiếp diễn có đáp án

Mời bạn tham gia bài học tiếp theo: Tự học Ngữ pháp Tiếng Anh bài 11: So sánh Thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Đánh giá bài viết
2 1.608
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người đi làm Xem thêm