Vai trò của thương mại quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi xin giới thiệu bài Vai trò của thương mại quyền sở hữu trí tuệ được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức lý thuyết môn Kinh tế thương mại đại cương để hoàn thành học phần của mình một cách hiệu quả.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Bài: Vai trò của thương mại quyền sở hữu trí tuệ

Vai trò kích thích các hoạt động sáng tạo của con người. Một thực tế là nếu hoạt động lao động mà không đem lại lợi ích, đặc biệt là lợi ích về kinh tế thì hoạt động lao động đó rất khó diễn ra và diễn ra có chất lượng. Các hoạt động thương mại quyền sở hữu trí tuệ đem lại quyền lợi kinh tế thỏa đáng cho người sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật hay những sáng chế, giải pháp hữu ích. Thông qua các hoạt động thương mại, tác giả của những tài sản trí tuệ có thể chuyển nhượng sản phẩm của mình trên thị trường theo quan hệ cung cầu. Trong thời đại ngày nay, do hoạt động thương mại quyền sở hữu trí tuệ được phát triển và mở rộng đã đang đem lại cho loài người một khối lượng sản phẩm trí tuệ ngày càng nhiều trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, bưu chính viễn thông… Chính vì vậy, sự hình thành và phát triển của nền kinh tế tri thức ngày nay có một vai trò rất quan trọng của thương mại quyền sở hữu trí tuệ.

Vai trò thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ về công nghệ, giống cây trồng và phổ biến các tác phẩm nghệ thuật. Ngày nay, tiến bộ xã hội chủ yếu dựa vào việc ứng dụng những tài sản trị tuệ trong đời sống văn hóa, tinh thần và kinh tế. Nếu các tác phẩm văn chương, nghệ thuật có vai trò làm giàu, đẹp đời sống văn hóa, tinh thần của con người thì các sáng chế, các giải pháp hữu ích… lại góp phần làm giàu của cải vật chất cho xã hội. Tuy nhiên, những tài sản trí tuệ đó chỉ có thể phục vụ hiệu quả cho con người khi nó có một cơ chế khai thác thích hợp. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ thông qua thương mại cho phép người có nhu cầu ứng dụng, khai thác các tài sản trí tuệ được thuận lợi hơn trong tìm kiếm, lựa chọn các tài sản phù hợp. Đồng thời, trong quá trình chuyển nhượng này cũng đòi hỏi những người khai thác phải sử dụng một cách triệt để và có hiệu quả tài sản mà mình đã mua. Thực tế, những sáng tạo của con người là vô hạn và nó có thể đem lại sự tiến bộ nhanh chóng về công nghệ, cũng như những giá trị khoa học khác. Điều này còn đòi hỏi người khai thác phải đẩy nhanh sự ứng dụng thì mới có thể đem lại hiệu quả cho đầu tư của mình.

Vai trò thúc đẩy chuyển giao công nghệ, giao lưu văn hóa. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại mà đặc biệt là thương mại quốc tế, hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ mang tính thương mại ở trong từng quốc gia và giữa các quốc gia theo đó cũng đã phát triển rất sôi động. Quá trình này đã giúp các quốc gia giao lưu và hội nhập nhiều hơn về văn hóa, công nghệ, kinh tế... Việc chuyển nhượng những ứng dụng khoa học công nghệ và phổ biến các tác phẩm nghệ thuật phục vụ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, viễn thông, điện ảnh, âm nhạc… giữa các quốc gia đã góp phần không nhỏ làm giảm bớt khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển giữa các quốc gia và các khu vực.

Các vai trò khác, như vai trò đối vấn đề giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển văn minh nhân loại...

---------------------------------------

Chúng tôi đã giới thiệu nội dung bài Vai trò của thương mại quyền sở hữu trí tuệ về thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ về công nghệ, giống cây trồng và phổ biến các tác phẩm nghệ thuật...

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết bài Vai trò của thương mại quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu thuộc các chuyên ngành khác trong Cao đẳng - Đại học cũng như Cao học để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
1 19
Sắp xếp theo
    Cao đẳng - Đại học Xem thêm