Viết thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh theo từng chủ đề, Hướng dẫn cách viết một bức thư tiếng Anh mời sinh nhật dưới đây bao gồm cấu trúc một lá thư bằng tiếng Anh và một số bài viết mẫu về lá thư mời sinh nhật bằng tiếng Anh kèm theo hướng dẫn dịch cũng như một số mẫu thiếp mời sinh nhật đẹp nhất chắc chắc sẽ là gợi ý về thư mời sinh nhật bằng tiếng Anh đẹp cho bạn đọc.

Cách viết thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh

Với cách viết thiệp sinh nhật bằng tiếng anh phải đầy đủ các phần như sau:

- Heading - Mở đầu: Trong phần này, bạn nhấn mạnh vào mục đích viết thư của mình. Nói cách khác, nó chính là chủ đề của bức thư, là tên bức thư của bạn.

- Inside address:

+ Thông tin người viết: Bạn sẽ ghi thông tin của chủ bữa tiệc tại đây: địa chỉ, điện thoại hoặc hòm thư email. Bạn có thể dùng tên riêng trong trường hợp là bạn bè thân thiết. (Trường hợp không phải thư cá nhân, bạn có thể dùng tên của công ty)

+ Ngày tháng: Bạn cần lưu ý cách viết ngày tháng: người Anh viết ngày trước, tháng sau trong khi người Mỹ lại viết tháng trước, ngày sau. Nếu muốn không bị nhầm lẫn và thể hiện sự lịch sự hơn, bạn có thể viết đầy đủ thứ ngày tháng năm. Ví dụ: 4 October 2020 hoặc Oct 4th, 2020

+ Thông tin người nhận: Đặt chúng ở phía bên trái thư. Những nội dung cần có: Tên (chức danh, tên công ty), địa chỉ giao dịch.

+ Cách xưng hô: Dear…, cân nhắc thư trang trọng hay thư thân mật để lựa chọn được cách xưng hô phù hợp.

- Body: Chia phần thân thành các khối mạch lạc, trình bày thông tin một cách rõ ràng, viết hết ý mới được chuyển.

Đây là phần nội dung chính, nên bạn cần gạch ý sẵn trước đó để tránh thiếu sót.

- Complimentary close: Phần này phải tương ứng với phần gửi Dear…, trước đó.

+ Kèm thêm chữ ký và họ tên đầy đủ của người viết.

1. Viết bức thư mời sinh nhật bằng tiếng Anh số 1

Dear Mai,

I want to make a small announcement that next week is my birthday, and it would be great if you can take your time and join us for a small party at my house. It will be started at 5pm and maybe ended early around 9pm, so I hope it is a suitable time for you and everyone. There will be birthday cake, delicious dishes that are made by my mom, and a lot of candies at the party. We can eat and play a lot of fun games afterwards.

Call me if you cannot make it to my party

I am looking forward to hearing from you soon

Love,

Nha.

Dịch:

Mai thân mến,

Tớ có một thông báo nho nhỏ rằng tuần tới chính là sinh nhật của tớ, và sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể dành thời gian để cùng tham gia một bữa tiệc nhỏ tại nhà tớ. Bữa tiệc sẽ được bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều và có thể kết thúc sớm vào lúc 9 giờ tối, vậy nên tớ hi vọng đó sẽ là một khung giờ thích hợp cho cậu và tất cả mọi người. Sẽ có bánh sinh nhật, các món ăn ngon do mẹ tớ nấy, và thật nhiều kẹo ở đó. Chúng mình có thể ăn và sau đó chơi các trò chơi vui nhộn.
Hãy gọi cho tớ nếu cậu không thể đến bữa tiệc nhé

Tớ mong nghe tin của cậu sớm

Yêu thương,

Nhã.

2. Viết thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh số 2

Dear Lan,

I am very happy to give you an invitation for my birthday party. This occasion will take place on the next Saturday evening, 17th of March, and everyone in our class will show up. This is going to be a themed party where everybody dresses like characters from fairy tales such as princes and princesses, and I hope you find this idea interesting. The party will be started at 6pm, but I hope you can make your visit a little bit early so we can help each other to complete our costumes.

Contact me if there is any chance or inconvenience

I am looking forward to hearing from you soon

Sincerely,

Nha.

Dịch:

Lan thân mến,

Tớ rất vui được gởi đến cậu thư mời sinh nhật của tớ. Dịp sinh nhật này sẽ diễn ra vào tối thứ bảy tuần tới, ngày 17 tháng 3, và tất cả mọi người trong lớp chúng ta sẽ đều có mặt. Đây sẽ là một bữa tiệc chủ đề, nơi mà mọi người ăn mặc như những nhân vật trong các câu truyện cổ tích như hoàng tử và công chúa, và tớ mong rằng cậu thấy ý tưởng này thú vị. Bữa tiệc sẽ được bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều, nhưng tớ hi vọng cậu có thể đến sớm một chút để chúng ta có thể giúp hoàn thành trang phục của nhau.

Cứ liên lạc với tớ nếu có bất kì thay đổi hay sự bất tiện nào

Tớ mong nghe tin của cậu sớm

Chân thành,

Nhã.

3. Mẫu thiệp mời sinh nhật tiếng Anh số 3

Hi VnDoc.com,

How are you doing? I hope you’re doing well. I write this letter to invite you to my 16th birthday party.

My parents prepare a small birthday party next Saturday for me at my house. My mom has prepared everything for my party so please don’t bring anything. A lot of my classmates and relatives are coming and you know some of them. I’m sure we are going to have fun together. You already know my address as you’ve come here for quite a long time. My party start at 8 p.m. Please remember to not come late because you may miss some funny things.

Hope to see you soon.

Love,

My Le

Google dịch

Xin chào VnDoc.com!

Bạn khỏe không? Tôi hy vọng bạn đang làm tốt. Tôi viết thư này để mời bạn đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 16 của tôi.

Bố mẹ tôi chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nhỏ vào thứ Bảy tới cho tôi tại nhà tôi. Mẹ tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc của tôi nên xin đừng mang theo bất cứ thứ gì. Rất nhiều bạn học và người thân của tôi đang đến và bạn biết một số người trong số họ. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau. Bạn đã biết địa chỉ của tôi vì bạn đã đến đây khá lâu. Bữa tiệc của tôi bắt đầu lúc 8 giờ tối. Các bạn nhớ đừng đến muộn nhé vì có thể bỏ lỡ một số chuyện vui.

Mong sớm được gặp lại bạn.

Yêu thương,

Mỹ Lệ

4. Viết thư mời bạn đến dự tiệc bằng tiếng Anh số 4

Dear VnDoc,

I am writing to invite you to a party I am hosting at my home on the fourteenth of April at 8 p.m. I would be delighted if you could join us for an evening of good food, drinks, and conversation.

The party will be a casual event, and there will be plenty of delicious snacks and drinks for everyone to enjoy. We will also have some games and activities planned, so it should be a fun and relaxing evening.

Please let me know if you are able to attend by that time. I hope you can make it and look forward to catching up with you soon!

Best regards,

My Le

GG dịch

VnDoc thân mến,

Tôi viết thư này để mời bạn tham dự một bữa tiệc mà tôi tổ chức tại nhà vào ngày 14 tháng 4 lúc 8 giờ tối. Tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể tham gia cùng chúng tôi trong một buổi tối có thức ăn ngon, đồ uống và trò chuyện.

Bữa tiệc sẽ là một sự kiện bình thường, và sẽ có rất nhiều đồ ăn nhẹ và đồ uống ngon cho mọi người thưởng thức. Chúng tôi cũng sẽ lên kế hoạch cho một số trò chơi và hoạt động, vì vậy đây sẽ là một buổi tối vui vẻ và thư giãn.

Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có thể tham dự vào thời gian đó. Tôi hy vọng bạn có thể làm được và mong sớm được bắt kịp với bạn!

Trân trọng,

Mỹ Lệ

5. Viết 1 lá thư mời sinh nhật bằng tiếng Anh số 5

31 Tran Duy Hung St., Cau Giay Dt., Hanoi

December 15th 2022

Dear John,

How are you? I hope you are doing well at university these days. You haven't written to me about your examinations but I believe that you passed your exam easy.

Anyway, on December 20th 2022 will be my birthday. To celebrate my 35th birthday, I am going to hold a warm dinner at Manh Hoach restaurant near Luc Quan crossroad, Co Dong, Son Tay, Ha Noi at 6.00 in the evening of the 2nd next Sunday. I am going to invite all of my friends. I will be very eager to meet you in there

The dinner will start at 6 o clock, but you can come more earlier and we can go fishing at the lake. Bring your wife along with you too. Don't be late.

I hope you would accept my invitation.

Your sincerely,

Tung

Hướng dẫn dịch

31 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

15 tháng 12 năm 2022

John thân mến,

Bạn khỏe không? Tôi hy vọng bạn đang học tốt ở trường đại học những ngày này. Bạn chưa viết thư cho tôi về kỳ thi của bạn nhưng tôi tin rằng bạn đã vượt qua kỳ thi của mình một cách dễ dàng.

Dù sao, ngày 20 tháng 12 năm 2022 sẽ là sinh nhật của tôi. Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 của mình, tôi sẽ tổ chức một bữa tối ấm cúng tại nhà hàng Mạnh Hoạch gần ngã tư Lục Quán, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội vào lúc 18h tối ngày 2 chủ nhật tới. Tôi sẽ mời tất cả bạn bè của tôi. Tôi sẽ rất háo hức được gặp bạn ở đó

Bữa tối sẽ bắt đầu lúc 6 giờ, nhưng bạn có thể đến sớm hơn và chúng ta có thể đi câu cá ở hồ. Mang vợ của bạn đi cùng với bạn nữa. Đừng đến muộn.

Tôi hy vọng bạn sẽ chấp nhận lời mời của tôi.

Thân ái,

Tùng

6. Viết 1 lá thư mời dự tiệc bằng tiếng Anh số 6

Dear VnDoc,

Do you know next Friday will be a day of eager anticipation to me? It is then the day before my sixteenth birthday. I have been looking forward to the party for at least one month. Everything is supposed to be perfect for that special day: balloons, candles, birthday cake and tasty dishes, and music. There will be a barbeque of magnificent proportions. Miraculously, an enormous ice cream cake will be delivered with eight large pepperoni pizzas. Needless to say, I am excited. It is to be my first party at our new house.

I'm looking forward to seeing you come, that'll bring more life to this special event of mine.

Best wishes,

My Le

Hướng dẫn dịch

VnDoc thân mến,

Bạn có biết thứ sáu tới sẽ là một ngày háo hức mong đợi với mình không? Sau đó là một ngày trước sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi. Tôi đã mong chờ bữa tiệc ít nhất một tháng. Mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo cho ngày đặc biệt đó: bóng bay, nến, bánh sinh nhật và các món ăn ngon, và âm nhạc. Sẽ có một bữa tiệc nướng hoành tráng. Thật kỳ diệu, một chiếc bánh kem khổng lồ sẽ được giao với tám chiếc pizza cỡ lớn. Không cần phải nói, tôi rất phấn khích. Đây là bữa tiệc đầu tiên của tôi tại ngôi nhà mới của chúng tôi.

Tôi rất mong được thấy bạn đến, điều đó sẽ mang lại sức sống hơn cho sự kiện đặc biệt này của tôi.

Lời chúc tốt nhất,

Mỹ Lệ

7. Viết một lá thư mời sinh nhật bằng tiếng Anh số 7

Dear VnDoc.com,

I'll have a birthday party at 6:pm on 16th February. It'll be celebrated at a Korean restaurant called Gogi house.

I'll fell happy when you come. Some my friends have been invited, too. I think you'll fun when you meet my friend. Because they're lovely. Come here you can taste some special food which served by the restaurant. In the party I'll make a tiny game, You will like it. After the party we will come to the beach.

Please let me know if you’ll come.

Your friend,

My Le

Google dịch

VnDoc.com thân mến!

Tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật lúc 6 giờ chiều ngày 16 tháng 2. Nó sẽ được tổ chức tại một nhà hàng Hàn Quốc tên là Gogi house.

Tôi sẽ rất vui khi bạn đến. Một số bạn bè của tôi cũng đã được mời. Tôi nghĩ bạn sẽ rất vui khi gặp bạn tôi. Bởi vì chúng đáng yêu. Đến đây bạn có thể thưởng thức một số món ăn đặc biệt do nhà hàng phục vụ. Trong bữa tiệc, tôi sẽ làm một trò chơi nhỏ, Bạn sẽ thích nó. Sau bữa tiệc, chúng tôi sẽ đến bãi biển.

Vui lòng cho tôi biết nếu bạn sẽ đến.

Bạn của bạn,

Mỹ Lệ

8. Viết một lá thư mời dự tiệc sinh nhật bằng tiếng Anh số 8

Dear VnDoc.com,

How is it going on? I hope that you and your family are all OK. I am writing this letter to inform you that I am going to organize my 10th birthday party this Saturday. I would be really happy if you accept my invitation to the party. I am going to celebrate the party at home with friends and relatives. Your presence will be a great support for me on my birthday. I hope that you would be able to spare time to come.

I am looking forward to hearing from you soon.

Yours truly,

My Le

Hướng dẫn dịch

Kính gửi VnDoc.com,

Mọi chuyện đang diễn ra thế nào? Tôi hy vọng rằng bạn và gia đình bạn đều ổn. Tôi viết thư này để thông báo với bạn rằng tôi sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 10 của mình vào thứ bảy này. Tôi sẽ rất vui nếu bạn chấp nhận lời mời tham dự bữa tiệc của tôi. Tôi sẽ tổ chức bữa tiệc tại nhà với bạn bè và người thân. Sự hiện diện của bạn sẽ là sự hỗ trợ tuyệt vời cho tôi trong ngày sinh nhật của tôi. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ có thể dành thời gian để đến.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn sớm.

Thân mến,

Mỹ Lê

9. Cách làm thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số mẫu thiệp mời sinh nhật đẹp nhất

Mẫu 1:

Viết thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh

Mẫu 2:

Viết thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh

Mẫu 3:

Viết thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh

Mẫu 4:

Viết thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh

Trên đây là toàn bộ nội dung của Viết lá thư mời sinh nhật bằng tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác như: Luyện viết Tiếng Anh, Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
35 135.712
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Đỗ Đức Anh
  Đỗ Đức Anh

  không giòn

  Thích Phản hồi 15/08/22

  Luyện viết tiếng Anh

  Xem thêm