Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn gọn

Đoạn văn Tiếng Anh về sở thích

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về sở thích đọc sách. Mời các bạn tham khảo.

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn gọn

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Bài viết số 1: Sở thích đọc sách bằng Tiếng Anh

Từ vựng

- free time: thời gian rảnh rỗi

- funny story: truyện cười

- knowledge (n): tri thức, kiến thức

- unlimited (adj): không giới hạn

- collect (v): sưu tầm

When I have free time, I usually read books. Except school time, books live with me for almost the rest of the day. There are some reasons why I love reading. The first reason is that it helps widen knowledge. I can access a wide range of knowledge such as literature, science, biology, … Next, I can reduce stress by reading funny stories. I have collected many comic books since I was 6. Moreover, it can give me an unlimited imagination, so I can write books in the future. I can learn the different cultures and customs of other countries in the world too. I read books at least one hour every day. I wish I could read all kinds of books over the world.

Bài dịch

Khi tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi thường xuyên đọc sách. Ngoại trừ thời gian học trên trường, sách luôn ở bên tôi hầu hết những thời gian còn lại trong ngày. Có một vài lý do tại sao tôi lại yêu sách đến như vậy. Lý do đầu tiên sách giúp tôi mở mang tri thức. Tôi có thể tiếp cận nguồn tri thức vô tận như văn học, khoa học, sinh học, … Tiếp theo tôi có thể giảm căng thẳng bằng cách đọc các câu truyện cười. Tôi đã sưu tầm rất nhiều truyện tranh kể từ khi tôi 6 tuổi. Hơn nữa, nó mang lại cho tôi sự tưởng tượng vô tận, vì vậy tôi có thể viết sách trong tương lai. Toi có thể học nhiều nền văn hóa và phong tục khác nhau của các quốc gia trên thế giới. Tôi đọc sách ít nhất một giờ mỗi ngày. Tôi ước tôi có thể đọc mọi sách trên thế giới.

Bài viết số 2: Nói về sở thích đọc sách bằng Tiếng Anh

Từ vựng

-pursue (v): theo đuổi

- passionate about: say mê

- interesting (adj): thú vị

- physical (adj): liên quan đến sức khỏe thể chất

- mental (adji): liên quan đến sức khỏe tinh thần

Everyone in their life pursues something as a hobby, which any person is passionate about. Like other people, I have chosen reading books as my hobby. I have been reading books since I was a child. At that time, my family doesn’t have any televisions or smart phones, but we had a lot of books. Therefore, I started reading them whenever I have spare time. The books have attracted me because of their interesting contents and beautiful illustrations. The hobby can enrich me both physically and mentally. For physical health, reading regularly improves memory function by giving your brain a good workout. More detailed, when age comes a decline in memory and brain function, but regular reading may help slow the process. For mental health, reading helps you reduce stress. When your read something, you must be silent and calm down. Our bodies can have a rest and we don’t have anything to worry while focus on reading a book. Some books have fun like jokes, romantic novels or comic make you happy and release depression. To sum up, reading brings lots of benefits. If you want to gain success, read a lot of books.

Bài dịch

Mỗi người trong cuộc sống của họ theo đuổi một cái gì đó như một sở thích, điều mà bất kỳ người nào đam mê. Cũng như những người khác, tôi chọn đọc sách là sở thích của mình. Tôi đã đọc sách từ khi còn là một đứa trẻ. Vào thời điểm đó, gia đình tôi không có ti vi hay điện thoại thông minh, nhưng chúng tôi có rất nhiều sách. Vì vậy, tôi bắt đầu đọc chúng bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh. Cuốn sách đã thu hút tôi vì nội dung thú vị và hình ảnh minh họa đẹp. Sở thích này cả thể mang lợi ích cho tôi cả về thể chất lẫn tinh thần. Đối với sức khỏe thể chất, đọc sách thường xuyên giúp cải thiện chức năng ghi nhớ bằng cách cho não của bạn tập luyện tốt. Chi tiết hơn, khi tuổi già trí nhớ và chức năng não bị suy giảm, nhưng đọc sách thường xuyên có thể giúp làm chậm quá trình này. Đối với sức khỏe tinh thần, đọc sách giúp bạn giảm căng thẳng. Khi bạn đọc một cái gì đó, bạn phải im lặng và bình tĩnh. Cơ thể chúng ta có thể được nghỉ ngơi và chúng ta không phải lo lắng gì khi tập trung đọc sách. Một số cuốn sách vui nhộn như truyện cười, tiểu thuyết lãng mạn hoặc truyện tranh giúp bạn vui vẻ và giải tỏa trầm cảm. Tóm lại, đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích. Nếu bạn muốn đạt được thành công, hãy đọc nhiều sách.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn gọn. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Đoạn văn Tiếng Anh về chuyến du lịch, Write about a film you have seen, Write about your hobby....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm nhiều tài liệu hay: Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 357
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm