10 đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa học có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 1
ĐỀ THI HỌC KỲ II
Môn: Hóa Học Lớp 10
Thời gian: 45 phút
I–Trắc nghiệm (5,0 điểm)
Câu 1.         
A. 
B.
C.
D. 
Câu 2.                       
A 
B. 
C 
D 
Câu 3.    
         V   
      
    V 
A.   B.   C.   D.  
Câu 4.            

 

   
 

         
A. B. C. D.
Câu 5.              
A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 6.       
             
           
A.
B.
C.
D.
 
Câu 7.        

   
             
 
A. 

B.  C.  
D.  
Câu 8.              
A.  
B.    C.     D.   


Câu 9.               
A.  
B.   C.  
D.  
Câu 10.              
A.
 
 
 B.  
 
C 
   
D. 
 
 

Câu 11.         

  
A. 
   B.   
C.    D. 
  
Câu 12.             
A.    B.    C.   
D.   
Câu 13.   
          
A.       B.     
C.      D.     
Câu 14.      
             
A. 
 B. 


C. 
  

  D. 
  

 
Câu 15.                        

    
A.  B.  C.  D. 
Câu 16.    m      
             
          m
A.   B.   C.   D.  
Câu 17.       V                
 

       

        
      V  
     
     
A.   B.   C.   D.  
Câu 18.       
    
A.   
B.       
C.   
D.     
Câu 19.          
 

A.   B.   C.   D.  
Câu 20.      

     
        
A.  B.  C.  D. 
II–Tự luận (5,0 điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 1. (2,5 điểm)
               
   


 



   


  

 


  

 


   
    
 
    
Bài 2. (2,5 điểm)
              

         
        
             
            (1,5 điểm)
                      
 

   (0,5 điểm)
           

           
  
          (0,5 điểm)
(Cho: Al=27; Fe =56; Mg=24; Zn=65; Ba=137; O=16; H =1; Cu=64; Na=23; O=16; Mn=55; S=32; Cl=35,5)
(Học sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn)
ĐÁP ÁN
I Trắc nghiệm (5,0 điểm)
Câu
ĐA
Câu 1.
A
Câu 2.
B
Câu 3.
A
Câu 4.
C
Câu 5.
C
Câu 6.
C
Câu 7.
D
Câu 8.
A
Câu 9.
B
Câu 10.
B
Câu 11.
B
Câu 12.
C
Câu 13.
D
Câu 14.
C
Câu 15.
A
Câu 16.
B
Câu 17.
B
Câu 18.
C
Câu 19.
D
Câu 20.
D
II Tự luận (5,0 điểm)
Bài 1(2,5 điểm).                 
   
T

 


 
   

 
   

 



 

   

 



 
 

Bài 2: (2,5 điểm).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a.(1,5 đ)
 

  

 
 
 

  


 
   


            
       

          
            


  

 
Học sinh thể giải theo phương pháp bảo toàn electron vẫn được điểm tối đa


b.(0,5 đ)

 
 
    

  

 
   

 
    

  
     


  
  


c.(0,5 đ) 2
 

  


 
 

  

  2

 
 

  
         
  


  


ĐỀ 2
ĐỀ THI HỌC KỲ II
Môn: Hóa Học Lớp 10
Thời gian: 45 phút
A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1: 
        
A.
 
 B.   
C.   
D.

Câu 2:       không 
A.            
B.        
C.          
D.         
Câu 3:   

          
A. 
B. 
C.
 D. 
Câu 4:    không     
A.
B.  C.
D. 
Câu 5:               

   
     
A.   B.   C.   D.  
Câu 6:                  
A.
B.  C. 
D. 
Câu 7:                 
A.  B.  C.  D. 

Đề thi kì 2 môn Hóa học lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc 10 đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa học có đáp án. Tài liệu sẽ giúp các bạn giải bài tập Hóa học 10 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn 10 đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa học có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 600
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa Xem thêm