25 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn Hóa Học 9
   
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ )
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng
Câu 1:
Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:
A. CaO, B. BaO, C. Na
2
O D. SO
3
.
Câu 2:
Oxit lưỡng tính là:
A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch axit tạo
thành muối và nước.
C. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.
Câu 3:
Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
A. CO
2
, B. Na
2
O. C. SO
2
, D. P
2
O
5
Câu 4:
Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:
A. Na
2
O, SO
3
, CO
2
.
B. K
2
O, P
2
O
5
, CaO.
C. BaO, SO
3
, P
2
O
5
.
D. CaO, BaO, Na
2
O.
Câu 5:
Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H
2
SO
4
là:
A. K
2
SO
4
B. Ba(OH)
2
C. NaCl D. NaNO
3
Câu 6.
Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:
A. Làm quỳ tím hoá xanh
B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
Câu 7:
Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong
mỗi cặp chất sau:
A.Na
2
SO
4
và Fe
2
(SO
4
)
3
B Na
2
SO
4
và K
2
SO
4
C. Na
2
SO
4
và BaCl
2
D. Na
2
CO
3
và K
3
PO
4
Câu 8:
Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là các kim loại:
A. Ag, Cu. B. Au, Pt. C . Au, Al. D. Ag, Al.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 9:
Đơn chất tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng giải phóng khí Hiđro là:
A. Đồng B. Lưu huỳnh C. Kẽm D. Thuỷ ngân
Câu 10:
Nhôm hoạt động hoá học mạnh hơn sắt, vì:
A. Al, Fe đều không phản ứng với HNO
3
đặc nguội.
B. Al có phản ứng với dung dịch kiềm.
C. Nhôm đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối sắt.
D. Chỉ có sắt bị nam châm hút.
Câu 11:
một mẫu Fe bị lẫn tạp chất nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách
ngâm nó với
A. Dung dịch NaOH dư
B. Dung dịch H
2
SO
4
loãng
C. Dung dịch HCl dư
D. Dung dịch HNO
3
loãng .
Câu 12:
Nhôm phản ứng được với :
A. Khí clo, dung dịch kiềm, axit, khí oxi.
B. Khí clo, axit, oxit bazo, khí hidro.
C. Oxit bazơ, axit, hiđro, dung dịch kiềm
D. Khí clo, axit, oxi, hiđro, dung dịch magiesunfat
II. PHÀN TỰ LUẬN
Câu 1:( 2,5đ) Hoàn thành chuçi phản ứng hóa học sau?
Fe
1
FeCl
3
2
Fe(OH)
3
3

Fe
2
O
3
4
Fe
2
(SO
4
)
3
5

FeCl
3
Câu 2: (1,5đ)
Có 3 lọ đựng các dung dịch bị mất nhãn sau: HCl, H
2
SO
4
, NaOH. Bằng phương
pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hoá học.
Câu 3: (3đ)
Cho 30g hỗn hợp hai kim loại sắt đồng tác dụng với dd HCl dư. Sau
khi phản ứng xong thu được chất rắn A và 6,72l khí (ở đktc)
Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
Tính thành phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu.
ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ)
Mỗi ý đúng 0,25đ
Câu
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
B
C
A
B
C
C
A
A
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 đ)
Câu 1: Mổi phương trình đúng 0,5đ
(1) 2Fe + 3Cl
2
2FeCl
3
(2) FeCl
3
+ 3NaOH Fe(OH)
3
+ 3NaCl
(3) 2Fe(OH)
3
Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
(4) Fe
2
O
3
+ 3H
2
SO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
O
(5) Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3BaCl
2
3BaSO
4
+ 2FeCl
3
Câu 2: Lấy mỗi chất một ít ra làm thí nghiệm, đánh số thưc tự.
Nhỏ mỗi chất trên vào quỳ tím, nếu quỳ tím chuyển màu đỏ là HCl, H
2
SO
4
, màu
xanh là NaOH. 0,5 đ
Nhận biết 2 axit bằng cách cho tác dụng với BaCl
2
dung dịch nào phản ứng xuất
hiện chất không tan màu trắng là H
2
SO
4
, còn lại là HCl. 0,5 đ
PTHH: H
2
SO
4
+ BaCl
2
BaSO
4
+ 2HCl 0,5 đ
Câu 3: n
H2
= 6,72:22,4 = 0,3 mol 0,5 đ
PTHH: Fe + 2HCl FeCl
2
+ H
2
0,5đ
Theo PT 1 mol : 1 mol
Theo đb 0,3 mol : 0,3 mol 0,5đ
m
Fe
= 0,3.56 = 16,8 g 0,5đ
%Fe = 16,8x100 : 30 = 56 % 0,5đ
%Cu = 100 – 56 = 44% 0,5đ
ĐỀ 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn Hóa Học 9
   
I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) (0,25 đ/câu) Chọn đáp án đúng nhất điền vào ô
trống:
Câu 1: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra
6,72 lít khí hidrô (ở đktc ). Phần trăm của nhôm trong hỗn hợp là:
A. 54 % B. 40% C. 81 % D. 27
%
Câu 2: Cho 0,1 mol H2 phản ứng hết với clo dư, đun nóng. Sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được khối lượng HCl là:
A. 3,65gam B. 8,1 gam C. 2,45 gam D. 7,3 gam
Câu 3: Dung dịch nước Gia - ven có thể điều chế bằng cách dẫn khí Cl
2
vào
dung dịch nào?
A.
H
2
SO
4
B. Ca(OH)
2
C. HCl D. NaOH
Câu 4: Sắt (III) oxit (Fe
2
O
3
) tác dụng được với:
A. Nước, sản phẩm là axit B. Bazơ, sản phẩm là muối và
nước

Bộ Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học

25 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 ôn tập lại kiến thức môn Hóa học, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 9. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

25 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài 25 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 122
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm