Bài tập trắc nghiệm Hình học lớp 11: Quan hệ vuông góc

Bài tập trắc nghiệm Hình học lớp 11: Quan hệ vuông góc

Bài tập trắc nghiệm Hình học lớp 11: Quan hệ vuông góc là tài liệu hay dành cho học sinh lớp 11 cơ bản và nâng cao, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức chương 3 hình học 11, từ đó đạt kết quả cao trong học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập phép quay - phép vị tự

Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình

Lý thuyết và bài tập Hình học 11 chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Câu 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Biết SA = a, SA ⊥ BC. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA, SC. Góc giữa hai đường thẳng SD và BC là:

A. 450 B. 900 C. 600 D. 300

Câu 2. Cho mệnh đề sau:

(1) Một mặt phẳng có vô số vectơ pháp tuyến và các vectơ này cùng phương với nhau.

(2) Hai đường thẳng vuông góc với nhau khi và chỉ khi tích vô hướng của hai vectơ chỉ phương của chúng bằng 0.

(3) Một đường thẳng d vuông góc với một mặt phẳng (α) thì d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α).

(4) Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) thì d vuông góc với mặt phẳng (α).

Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học lớp 11: Quan hệ vuông góc
Bài tập trắc nghiệm Hình học lớp 11: Quan hệ vuông góc
Bài tập trắc nghiệm Hình học lớp 11: Quan hệ vuông góc
Bài tập trắc nghiệm Hình học lớp 11: Quan hệ vuông góc

Đánh giá bài viết
2 4.249
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hình học 11 Xem thêm