Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 - Đề 3

Đề thi giữa học kì môn Toán lớp 11 năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 được VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THPT giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 11, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2020 - 2021 

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Câu 1: Tập xác định của hàm số y=\tan 2x là:

A. D=\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{\pi }{2}+k\pi \left| k\in \mathbb{Z} \right. \right\} B. D=\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{\pi }{4}+\frac{k\pi }{2}\left| k\in \mathbb{Z} \right. \right\}
C. D=\mathbb{R}\backslash \left\{ k\pi |k\in \mathbb{Z} \right\} D. D=\mathbb{R}\backslash \left\{ k2\pi |k\in \mathbb{Z} \right\}

Câu 2: Điều kiện xác định của hàm số y=\frac{\sin 2x-\cos x}{\sin x.\cos x}

A. x\ne k\pi ,k\in \mathbb{Z} B. x\ne \frac{k\pi }{2},k\in \mathbb{Z}
C. x\ne \frac{\pi }{2}+k2\pi ,k\in \mathbb{Z} D. x\ne \frac{\pi }{2}+k\pi ,k\in \mathbb{Z}

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. y=\cot 2x B. y=\cos 2x
C. y=1-2{{\sin }^{2}}4x D. y={{x}^{2}}+\sin x

Câu 4: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=\sin x+\sqrt{2-{{\sin }^{2}}x}. Tìm M, m

A. M=4,m=-1 B. M=1,m=-2
C. M=2,m=0 D. M=2,m=-1

Câu 5: Cho tam giác ABC cân tại A. Nếu phép dời hình biến điểm B thành điểm C và biến điểm A thành chính nó thì đó là:

A. Phép đối xứng qua trung điểm của BC

B. Phép quay tâm A góc quay (AB, AC)

C. Phép đối xứng qua trung trực của BC

D. Phép đối xứng qua trung trực của BC hoặc quay tâm A góc quay (AB, AC)

Câu 6: Nghiệm của phương trình {{\cos }^{2}}x-\sin 2x=0

A. \left[ \begin{matrix} x=\pm \frac{\pi }{3}+k2\pi \\ x=\arctan \frac{1}{2}+k2\pi \\ \end{matrix} \right.,k\in \mathbb{Z} B. \left[ \begin{matrix} x=k2\pi \\ x=\arctan \dfrac{1}{2}+k\pi \\ \end{matrix} \right.,k\in \mathbb{Z}
C. \left[ \begin{matrix} x=\dfrac{\pi }{2}+k\pi \\ x=\arctan \dfrac{1}{2}+k\pi \\ \end{matrix} \right.,k\in \mathbb{Z} D. \left[ \begin{matrix} x=\dfrac{\pi }{2}+k2\pi \\ x=\arctan \dfrac{1}{2}+k2\pi \\ \end{matrix} \right.,k\in \mathbb{Z}

Câu 7: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: y=4\sin x-{{\sin }^{2}}x+3

A. \max y=7 B. \max y=-2
C. \max y=0 D. \max y=6

Câu 8: Nghiệm của phương trình: 2\sin 2x-7\sin x-\cos 2x=2\cos x-4

A. \left[ \begin{matrix} x=\dfrac{\pi }{4}+k2\pi \\ x=\dfrac{3\pi }{4}+k2\pi \\ \end{matrix} \right.,k\in \mathbb{Z} B. \left[ \begin{matrix} x=\dfrac{\pi }{6}+k2\pi \\ x=\dfrac{5\pi }{6}+k2\pi \\ \end{matrix} \right.,k\in \mathbb{Z}
C. \left[ \begin{matrix} x=\dfrac{\pi }{3}+k2\pi \\ x=\dfrac{2\pi }{3}+k2\pi \\ \end{matrix} \right.,k\in \mathbb{Z} D. \left[ \begin{matrix} x=\dfrac{\pi }{12}+k2\pi \\ x=\dfrac{7\pi }{12}+k2\pi \\ \end{matrix} \right.,k\in \mathbb{Z}

Câu 9: Phương trình \sqrt{3}\sin x+\cos x=\sqrt{2} có nghiệm là:

A. \left[ \begin{matrix} x=\frac{\pi }{12}+k2\pi \\ x=\frac{7\pi }{12}+k2\pi \\ \end{matrix} \right. B. \left[ \begin{matrix} x=\dfrac{\pi }{12}+k2\pi \\ x=\dfrac{5\pi }{12}+k2\pi \\ \end{matrix} \right.
C. \left[ \begin{matrix} x=\dfrac{\pi }{12}+k\pi \\ x=\dfrac{7\pi }{12}+k\pi \\ \end{matrix} \right. D. \left[ \begin{matrix} x=\dfrac{\pi }{12}+k2\pi \\ x=\dfrac{5\pi }{12}+k2\pi \\ \end{matrix} \right.

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(0, 2). Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O và phép tịnh tiến theo vectơ \overrightarrow{v}=\left( 2,3 \right) biến điểm A thành điểm nào trong các điểm sau đây?

A. A'\left( 0,2 \right)
B. A'\left( 4,1 \right)
C. A'\left( 1,2 \right)
D. A'\left( -1,1 \right)
Câu 11: Tìm giá trị của tham số m để phương trình 2{{\sin }^{2}}-\sin x.\cos x-{{\cos }^{2}}x-m=0

A. m\in \left[ \frac{1}{3},\frac{\sqrt{10}-1}{2} \right] B. m\in \left[ \frac{\sqrt{13}}{2}-1,\frac{\sqrt{13}}{2}+1 \right]
C. m\in \left[ \frac{-\sqrt{10}+1}{2},\frac{\sqrt{10}+1}{2} \right] D. m\in \left[ \frac{-1+\sqrt{3}}{2},\frac{1+\sqrt{3}}{2} \right]

Câu 12: Điều kiện xác định của hàm số y=\frac{2\cos 4x}{\sin 2x}+\cos 2x-2

A. x\ne k2\pi ,k\in \mathbb{Z}
B. x\ne \frac{\pi }{2}+k2\pi ,k\in \mathbb{Z}
C. x\ne k\pi ,k\in \mathbb{Z}
D. x\ne \frac{\pi }{2}+k\pi ,k\in \mathbb{Z}
Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) {{\left( x-6 \right)}^{2}}+{{\left( y-4 \right)}^{2}}=12. Viết phương trình đường tròn là ảnh của đường tròn (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số \frac{1}{2} và phép quay tâm O một góc vuông.

A. {{\left( x+2 \right)}^{2}}+{{\left( y-3 \right)}^{3}}=6
B. {{\left( x-2 \right)}^{2}}+{{\left( y+3 \right)}^{3}}=3
C. {{\left( x-2 \right)}^{2}}+{{\left( y-3 \right)}^{3}}=6
D. {{\left( x+2 \right)}^{2}}+{{\left( y+3 \right)}^{3}}=6
Câu 14: Tìm tất cả các giá trị m để phương trình: \sin x-m=2

A. m\ge -3
B. -3\le m\le -1
C. m\le -1
D. 1\le m\le 3
Câu 15: Trong một trận đấu bóng đá có 20 đội tham gia với thể thức thi đấu vòng tròn. Cứ hai đội thì gặp nhau đúng một lần. Hỏi có tât cả bao nhiêu trận đấu xảy ra?

A. 380
B. 227
C. 190
D. 312
Câu 16: Tập xác định của hàm số y={{\cot }^{2}}\left( \frac{2\pi }{3}-3x \right)

A. D=\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{2\pi }{9}-k\frac{\pi }{3},k\in \mathbb{Z} \right\} B. D=\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{2\pi }{3}+k\frac{\pi }{3},k\in \mathbb{Z} \right\}
C. D=\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{2\pi }{3}-k\frac{\pi }{3},k\in \mathbb{Z} \right\} D. D=\mathbb{R}\backslash \left\{ \frac{2\pi }{9}+k\frac{\pi }{3},k\in \mathbb{Z} \right\}

Câu 17: Tìm tổng nghiệm trong khoảng \left( -\pi ,\pi \right) của phương trình \cos \left( 2x-\frac{\pi }{4} \right)=\sin \left( 3x+\frac{\pi }{3} \right)

A. \pi B. \frac{\pi }{6} C. \frac{\pi }{2} D. \frac{\pi }{3}

Câu 18: Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và là số chẵn:

A. 352
B. 360
C. 371
D. 375
Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn \left( C \right):y={{\left( x+m \right)}^{2}}+\left( y-2 \right)=5 và đường tròn \left( C' \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+\left( 2m-4 \right)y-6x+{{m}^{2}}+12=0. Vectơ nào dưới đây là vectơ của phép tịnh tiến biến (C) thành (C’)?

A. \overrightarrow{a}=\left( 1,2 \right)
B. \overrightarrow{a}=\left( 2,1 \right)
C. \overrightarrow{a}=\left( -2,1 \right)
D. \overrightarrow{a}=\left( 2,-1 \right)
Câu 20: Nghiệm dương lớn nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình {{\sin }^{2}}2x+{{\cos }^{2}}5x=1 lần lượt là:

A. x=\frac{\pi }{3},x=-\frac{2\pi }{3}
B. x=\frac{\pi }{4},x=-\frac{3\pi }{4}
C. x=\frac{\pi }{7},x=-\frac{\pi }{7}
D. x=\frac{\pi }{2},x=-\frac{\pi }{2}
Câu 21: Cho phương trình m\cos 2x=m-1. Tìm giá trị của m để phương trình vô nghiệm

A. m<\frac{1}{2}
B. m>\frac{1}{2}
C. m\le \frac{1}{2}
D. m\ge \frac{1}{2}
Câu 22: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác y=4-3{{\sin }^{2}}2x kí hiệu lần lượt là M, m. Tính giá trị của biểu thức T=2M-m

A. T=5
B. T=6
C. T=8
D. T=7
Câu 23: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó

B. Phép đối xứng tâm không biến điểm nào thành chính nó

C. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó

D. Phép đối xứng tâm có đúng hai điểm biến thành chính nó

Câu 24: Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. \sin \left( a+b \right)=\sin a\cos b+\sin b\cos a
B. \cos \left( a-b \right)=\cos a\cos b-\sin b\sin a
C. \sin \left( a+b \right)=\sin a\cos b-\sin b\cos a
D. \cos \left( a+b \right)=\cos a\cos b+\sin b\sin a
Câu 25: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y={{\left( 3\sin x-4\cos x \right)}^{2}}-6\sin x+8\cos x+2m-1 chỉ nhận giá trị dương

A. m>1

B. m=\pm 1
C. m\le 1
D. m<1

Đáp án đề thi giữa học kì môn Toán lớp 11 – Đề số 3

1.B 2.B 3.A 4.C 5.D
6.C 7.D 8.B 9.A 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.C
16.A 17.D 18.B 19.B 20.C
21.A 22.D 23.C 24.A 25.A

-------------------------------------------------

Mời bạn đọc tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Trên đây là  VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2020 - 2021 Đề số 3. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 11, Tiếng anh lớp 11, Vật lí lớp 11, Ngữ văn lớp 11,...

Đánh giá bài viết
1 762
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hình học 11 Xem thêm