Bản cam kết của học sinh cùng phụ huynh học sinh thực hiện an toàn khi tham gia giao thông

1 3.047

Bản cam kết thực hiện an toàn khi tham gia giao thông

Bản cam kết của học sinh cùng phụ huynh học sinh thực hiện an toàn khi tham gia giao thông đưa ra những cam kết của học sinh và phụ huynh về an toàn giao thông trong năm học 2017 - 2018. Mời các bạn tham khảo mẫu bản cam kết thực hiện ATGT trong bài viết này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BẢN CAM KẾT CỦA HỌC SINH CÙNG PHỤ HUYNH HỌC SINH

THỰC HIỆN AN TOÀN KHI THAM GIA GIAO THÔNG NĂM HỌC 2017-2018

Họ tên học sinh: ................................lớp:............Điện thoại liên hệ:..............................

Họ tên phụ huynh: ................................................. Nơi ở:....................................................

Điện thoại liên hệ:..............................................

Giáo viên CN:………………… ……….. Điện thoại liên hệ:....................................

Nếu đi xe đến trường:

Xe hãng:……………….. Tên xe (nhãn hiệu):… …..…………………….

Chất lượng còn:………%, Giá tiền mua xe:……………………………..

Biển số xe nếu có (99 A- 03761):……………………

Sau khi Gia đình và học sinh được phổ biến, tìm hiểu luật Giao thông đường bộ, Nghị định 46/2016/NĐ-CP (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), Bản cam kết giữa gia đình - học sinh - nhà trường, các quy định thực hiện kỷ cương nề nếp của học sinh, Gia đình và học sinh xin cam kết cùng nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Học sinh không tụ tập quanh khu vực trường đặc biệt khu vực cổng trường, các ngã ba gần trường. Khi tan học tập trung trong sân trường, ra khỏi cổng trường là về nhà ngay.

2. Không tổ chức, cổ vũ, đua xe gây mất trật tự nơi công cộng.

3. Khi không đội mũ bảo hiểm sẽ không đi nhờ xe điện, xe máy tới trường.

4. Không đi xe hàng 3, hàng 4; không đánh võng, lạng lách trên đường.

5. Khi ngồi trên xe điện, xe máy phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông (Từ khi đi xe đến khi đỗ xe), phải tuân thủ các quy định an toàn giao thông.

6. Không đèo quá 2 người trên xe điện, không đèo người không đội mũ bảo hiểm.

7. Tuyệt đối không gửi xe ở ngoài nhà trườn, không đi xe máy tới trường

Nếu vi phạm một trong các nội dung trên học sinh cùng gia đình cam kết thực hiện các nội dung sau:

1. Học sinh viết lại bản cam kết về việc thực hiện an toàn giao thông sau mỗi lần vi phạm có chữ ký của phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm nộp lại cho Đ/c Khanh

2. Gia đình cùng học sinh thống nhất hình thức kỷ luật do nhà trường đưa ra Người ngồi trên xe đạp điện, xe máy điện, xe máy phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông (Từ khi đi xe đến khi đỗ xe), không đèo người không đội mũ bảo hiểm, tuyệt đối không gửi xe ở ngoài nhà trường, khi không đội mũ bảo hiểm sẽ không đi nhờ xe điện, xe máy tới trường: Mỗi lần vi phạm sẽ hạ 1 bậc hạnh kiểm của học sinh trong học kì vi phạm.

Quế võ, ngày........ tháng ... năm 2017

Học sinh

Kí ghi rõ họ tên

 

Phụ huynh học sinh

Kí ghi rõ họ tên

 

Lưu ý: Để đạt danh hiệu học sinh giỏi của học kỳ, của cả năm thì hạnh kiểm phải đạt loại tốt, để đạt danh hiệu học sinh tiên tiến của học kỳ, của cả năm thì hạnh kiểm phải đạt loại khá hoặc tốt.

Đánh giá bài viết
1 3.047
Văn bản giáo dục Xem thêm