Bé học Tiếng Anh qua bài hát: A Bear Named Sue

Bài hát Tiếng Anh trẻ em: A Bear Named Sue

VnDoc.com xin chào các bé, hôm nay chúng ta sẽ hát bài hát A Bear Named Sue (Bạn Gấu có tên là Sue) nhé. Chúng ta cùng lắng nghe bài hát và đoán xem là Sue cùng cô bạn nhỏ của mình đã làm những hành động gì trong bài hát này. Sau đó, mời các bé chúng ta cùng trả lời những câu hỏi bên dưới về bạn gấu tên Sue này nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi.

Bé học Tiếng Anh qua bài hát: Over in the meadow

Bé học Tiếng Anh qua bài hát: The farmer in the dell

Bé học Tiếng Anh qua bài hát: This old man

Mời các bé cùng hát theo video bài hát A Bear Named Sue:

A bear named Sue

Các bé cùng hát lại bài hát với lời bài hát A Bear Named Sue dưới đây nào.

I have a bear and her name is Sue

She can do anything I can do

I can do anything she can do

In the morning I stretch and Sue does her best.

I put on trousers and a shirt and Sue wears a skirt.

On with my socks and on with my shoes and on goes the same for dear old Sue.

And we're ready for breakfast in the twinkling of the eye,

so we go downstairs my Sue and I

I'm hungry! Can we go downstairs and have some breakfast?

A cup for Sue, a cup for me. Sue likes apple juice but I like tea.

Tiếng Anh trẻ em theo chủ đề

I like juice and she likes tea.

Hot buttered toast.

Who can eat the most.

Cover it in jam then wash our sticky hands.

Down with our breakfast and on with our coats.

And now for the part that we like most.

And we're ready for play in the twinkling of an eye,

so we go outside my Sue and I.

Yes, we're ready for play in the twinkling of an eye,

so we wave goodbye my Sue and I.

Goodbye, goodbye, goodbye.

Bài hát thật hay phải không các bé! Bây giờ các bé cùng trả lời các câu hỏi dưới đây nhé.

Từ vựng tiếng Anh trẻ em

Đáp án

Video học tiếng Anh cho trẻ em A Bear Named Sue

Đánh giá bài viết
1 549
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bé học tiếng Anh qua video Xem thêm