Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 6 môn Vật lý trong thời gian nghỉ dịch Corona

Bộ đề ôn tập ở nhà môn Vật lý lớp 6 - Chống dịch Corona bao gồm 2 đề ôn tập hệ thống lại các kiến thức Vật lý lớp 6 học kì 1 và nửa đầu kì 2 cho các em học sinh tham khảo ôn tập, các thầy cô hướng dẫn các em ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ dịch bệnh.

Đề ôn tập ở nhà môn Vật lý lớp 6 - Số 1

ÔN TẬP VỀ LỰC, TRỌNG LỰC, LỰC ĐÀN HỒI

I. Bài tập trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn kết luận mà em chọn

1. Thế nào là 2 lực cân bằng?

A. Cùng cường độ, cùng phương, ngược chiều, tác dụng lên 1 vật.

B. Cùng cường độ, cùng phương, ngược chiều, tác dụng lên 2 vật.

C. Cùng cường độ, cùng phương, khác chiều.

D. Cùng cường độ, cùng phương, tác dụng lên 1 vật.

2. Từ “lực” trong câu nào dưới đây chỉ sự kéo, đẩy?

A. Lực bất tòng tâm

B. Lực lượng vũ trang cách mạng là vô địch

C. Học lực của bạn Xuân rất tốt

D. Bạn Lan quá yếu, không đủ lực để nâng nổi một đầu bàn học.

3. Xét hai toa tàu thứ 3 và thứ 4 trong một đoàn tàu đang lên dốc. Lực mà toa thứ 3 tác dụng vào toa thứ 4 gọi là lực số 3, lực mà toa thứ 4 tác dụng lại vào toa thứ 3 gọi là lực số 4. Chọn câu đúng

A. Lực số 3 và lực số 4 đều là lực đẩy

B. Lực số 3 và lực số 4 đều là lực kéo

C. Lực số 3 là lực kéo, lực số 4 là lực đẩy

D.Lực số 3 là lực đẩy, lực số 4 là lực kéo

4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về trọng lực?

A.Trọng lực là lực luôn có phương, chiều trùng với phương, chiều chuyển động của vật

B.Trọng lực chỉ xuất hiện khi vật được treo vào một sợi dây

C. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật

D. Trọng lực chỉ xuất hiện khi vật đang rơi thẳng đứng

5. Hiện tượng nào sau đây là kết quả tác dụng của trọng lực?

A. Quả cam rơi từ trên cây xuống

B. Nam châm hút đinh sắt

C. Tay búng vào viên bi làm viên bi lăn trên bàn

D. Gió thổi làm cong cành cây

6. Một vật có khối lượng 250g thì có trọng lượng là

A. 2,5N

B. 25N

C. 0,25N

D. 250N

7. Lực nào sau đây không thể là trọng lực

A. Lực tác dụng lên vật nặng đang rơi

B. Lực tác dụng lên quả bóng bay làm quả bóng hạ thấp dần

C. Lực vật nặng tác dụng vào dây treo

D. Lực mặt bàn tác dụng lên vật đặt trên bàn

8. Nếu so sánh một quả cân 1kg và một tập giấy 1kg thì

A. Tập giấy có khối lượng lớn hơn

B. Quả cân có trọng lượng lớn hơn

C. Quả cân và tập giấy có trọng lượng bằng nhau

D. Quả cân và tập giấy có thể tích bằng nhau

9. Vật chịu tác dụng của trọng lực ở trường hợp nào dưới đây?

A. Quả táo rụng khỏi cành rơi xuống đất

B. Thác nước đổ từ trên xuống

C. Cái bàn nằm yên trên mặt đất

D. Cả 3 trường hợp trên

10. Nếu không có ảnh hưởng của gió thì khi thả một vật, vật sẽ rơi theo phương nào?

A. Phương thẳng đứng

B. Phương của dây dọi

C. Phương của trọng lực

D. Cả A, B, C đều đúng

11. Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới được gắn với một quả cân 100g thì lò xo có độ dài là 11cm, nếu thay bằng quả cân 200g thì lò xo có độ dài là 11,5cm. Hỏi nếu treo quả cân 500g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu ?

A. 12cm

B. 12,5cm

C. 13cm

D. 13,5cm

12. Khi có lực tác dụng vào các vật sau đây, biến dạng của vật nào là biến dạng không đàn hồi?

A. Miếng đất nặn thủ công

B. Chiếc cần câu cá

C. Quả bóng chuyền

D. Vòng lò xo

13. Lực nào sau đây không phải là lực đàn hồi?

A. Lực xuất hiện khi quả bóng cao su bị biến dạng

B. Lực xuất hiện khi một thanh tre mỏng bị uốn cong

C. Lực làm cho quả bóng bàn nổi trên mặt nước

D. Lực của dây cung đẩy mũi tên ra xa

14. Lực đàn hồi của lò xo phụ thuộc vào

A. Độ biến dạng của lò xo

B. Độ dài của lò xo

C. Trọng lượng của vật tác dụng vào lò xo

D. Cả 3 đáp án trên

II. Bài tập tự luận

1.Một lò xo dài thêm 10cm khi treo vào đầu của nó một vật có trọng lượng 20N. Tiếp tục treo thêm một vật có trọng lượng 15N nữa thì lò xo dài bao nhiêu? Biết ban đầu khi chưa treo vật nào lò xo dài 20cm

2.Tại sao người thợ xây phải dùng một dụng cụ gọi là dây dọi để xây tường ?

3. Một túi gạo có khối lượng 5kg. Khi mang túi này lên một đỉnh núi rất cao so với mặt đất thì trọng lượng hay khối lượng của túi gạo bị giảm ? Vì sao ?

Đề ôn tập ở nhà môn Vật lý lớp 6 - Số 2

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn kết luận mà em chọn

1. Một người kéo và một người đẩy cùng một chiếc xe lên dốc. Xe không nhúc nhích.

Cặp lực nào dưới đây là cặp lực cân bằng:

A. Lực người kéo và lực người đẩy lên chiếc xe

B. Lực người kéo chiếc xe và lực chiếc xe kéo lại người đó

C. Lực người đẩy chiếc xe và lực chiếc xe đẩy lại người đó

D. Cả 3 cặp lực nói trên đều không phải là các cặp lực cân bằng

2. Dùng bình chia độ đo thể tích một viên phấn. Thể tích nước ban đầu là 30cm3. Thể tích sau khi thả phấn là 45cm3. Thể tích viên phấn là :

A. 15cm3

B. 45cm3

C. 30cm3

D. Cả 3 kết quả đều sai

3. Để đo chiều cao của 1 cánh cửa, Người thợ mộc đã dùng thước đo có ĐCNN là 1 cm. Trong các kết quả ghi dưới đây, kết quả nào đúng?

A. 2400mm

B. 240cm

C. 240.5cm

D. 240.0cm

4. Cân một túi hoa quả, kết quả là 1553g. ĐCNN của cân đã dùng là:

A. 1g

B. 10g

C. 100g

D. 5g

5. Người ta đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong

những kết quả dưới đây:

A. V = 20,2cm3

B. V =20,50cm3

C. V =20,5cm3

D. 20cm3

6. Một con chim sà xuống đậu vào cành tre làm cành tre bị đung đưa. Trong trường hợp này

A. Cành tre chỉ bị biến dạng

B. Cành tre vừa bị BD vừa BĐCĐ

C. Cành tre chỉ bị BĐCD

D. Cành tre không bị BD và không bị BĐCĐ

7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về trọng lực?

A. Trọng lực là lực luôn có phương, chiều trùng với phương, chiều c/động của vật

B. Trọng lực chỉ xuất hiện khi vật được treo vào một sợi dây

C. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật

D. Trọng lực chỉ xuất hiện khi vật đang rơi thẳng đứng

8. Lực nào sau đây không thể là trọng lực

A. Lực tác dụng lên vật nặng đang rơi

B. Lực tác dụng lên quả bóng bay làm quả bóng hạ thấp dần

C. Lực vật nặng tác dụng vào dây treo

D. Lực mặt bàn tác dụng lên vật đặt trên bàn

9. Chỉ ra câu sai. Hai con trâu chọi nhau không phân thắng bại

A. Lực mà con trâu nọ tác dụng vào con trâu kia là mạnh như nhau

B. Lực mà con trâu nọ tác dụng vào con trâu kia là hai lực cân bằng

C. Hai lực đó có thể làm các con trâu bị sầy (sướt) da

D. Lực tác dụng của con trâu nọ không đẩy lùi được con trâu kia

10. Khi buồm căng gió, chiếc thuyền buồm lướt nhanh trên mặt biển. Lực nào đẩy thuyền đi?

A. Lực của sóng biển.

B. Lực của nước biển.

C. Lực của gió.

D. Cả A B C đều đúng

11. Lực nào sau đây không phải là lực đàn hồi?

A. Lực xuất hiện khi quả bóng cao su bị biến dạng

B. Lực xuất hiện khi một thanh tre mỏng bị uốn cong

C. Lực làm cho quả bóng bàn nổi trên mặt nước

D. Lực của dây cung đẩy mũi tên ra xa

12. Một lít nước có khối lượng là 1kg vậy 1m3 nước có khối lượng là

A. 10kg

B. 1 tạ

C. 1 tấn

D. Cả A,B,C, đều đúng

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN

1. Một hộp quả cân Rôbécvan gồm các quả cân có khối lượng là: 500mg có 2 quả, 1g có 3 quả, 5g có 2 quả, 20g có 2 quả, nửa lạng có 3 quả, 200g có 1 quả. Hãy xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cân

2. Trình bày cách đo thể tích quả bóng bàn bằng bình chia độ và bình tràn (quả bóng bàn không bỏ lọt bình chia độ )

3. Một thùng muối có thể tích là 0,5 m3, có khối lượng là 0,5 tạ

a. Tính khối lượng riêng của muối

b. Tính trọng lượng của 3m3 muối.

4. Hãy cho biết các thiết bị sau ứng dụng máy cơ đơn giản nào?

Bộ đề ôn tập ở nhà môn Vật lý lớp 6

Bài tập ôn ở nhà lớp 6 trong thời gian nghỉ Corona

Để chuẩn bị cho bài viết thư UPU lần 49, các em tham khảo các đề tài phong phú đa dạng và dàn ý chi tiết viết thư upu lần 49 cho học sinh lớp 6 trên VnDoc.com. Tiêu biểu là các đề tài mới nhất về dịch bệnh corona: Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49: Thông điệp gửi người lớn về dịch bệnh do Virus Corona

Đánh giá bài viết
9 1.036
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Vật Lý lớp 6 Xem thêm