Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI GIỮA HỌC 1 LỚP 3 NĂM 2019 - 2020
MÔN TIẾNG ANH ĐÁP ÁN
ĐỀ 1
I. Read and complete
Hi! My name is Quan. I am ten years old. That is a picture of my family. My father is forty-four
years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fourteen years old.
Age
Quan
…..10………………
His father
………(1)…………….
His mother
……………(2)……….
His brother
…………(3)………….
Đáp án: 1. 44/ Forty - four; 2. 39/ Thirty - nine; 3. 14/ fourteen
II. Write about your house
Yes, there is. / No, there isn't.
1. Is there a garden?
__________________________
2. Is there a fence?
__________________________
3. Is there a yard?
__________________________
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. Is there a pond?
__________________________
5. Is there a tree?
__________________________
Đáp án: Học sinh tự trả lời v ngôi nhà của mình.
1. Yes, there is.
2. No, there isn't.
3. Yes, there is.
4. Yes, there is.
5. Yes, there is.
III. Read and complete
Pond; tree; house; beautiful
Hi! My name is Phong. This is my (1) …………………... There is not any fence around my house.
There is not a yard, but there is a garden in front of the house. It is (2) ……………... There is a
(3) …………..……… and a (4) …………………… in the garden.
Đáp án: 1. house; 2. beautiful; 3. tree; 4. pond
IV. Read and circle the correct answer
This is my school. It is beautiful. This is my classroom. It is small. That is the music room over
there. It is old and small. And that is the library. It is old but large. The gym is old but beautiful.
1.The school is ___________.
a. old
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b. beautiful
c. small
2.The classroom is ___________.
a. small
b. new
c. big
3.The music room is ___________.
a. new
b. large
c. old
4.The library is ___________.
a. new
b. large
c. beautiful
5. The gym is ___________.
a. new
b. big
c. beautiful
Đáp án: 1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - b; 5 - c

Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 1

Bộ đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 3 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bộ 8 đề kiểm tra tiếng Anh 3 được biên tập giống cấu trúc đề thi tiếng Anh của bộ GD&ĐT với nội dung bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 1 - 5 giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả và đạt điểm cao trong kỳ thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2019 - 2020 sắp tới.

Download trọn bộ đề thi và đáp án tại: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 1.970
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm