Bộ đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: ĐỊA LỚP 6
Thời gian làm bài: 45 phút
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ
nhận
thức
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Đặc điểm
riêng của
trái đất
biết được
hình dạng
cũng như
cách biểu
hiện bề
mặt trái
đất trên
bản đồ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
4
1.6
16%
4
1.6
16%
Chuyển
động của
trái đất
Biết được
đặc điểm
chuyển
động
cũng như
các hệ
quả của
sự
chuyển
động của
trái đất
Biết cách
tính giờ
xác
định được
dộ dài
ngày dêm
các
độ trên
trái đất
Biết vận
dụng các
kiến thức
đã học để
giải thích
các hiện
tượng địa
xảy ra
trong
thực tế
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
3
1,2
12%
3
1,2
12%
1
2
20%
7
4.4
44%
Các
TPTN
của trái
đất
Trình y
được cấu
tạo vỏ trái
đất
nhận
dạng
được độ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
cao của
núi
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
4
40%
2
4
40%
TS câu
TS điểm
Tổng TL
7
2.8
28%
5
5,2
52%
1
2
20%
13
10
100%
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: ĐỊA 6 - Đề 1
Thời gian làm bài: 45 phút
A. Phần TNKQ (4đ)
Khoanh tròn chữ cái đầu câu ý em cho đúng nhất
Câu1: Trái đất hình dạng gì?
a.Hình tròn b.Hình vuông c.Hình cầu d. Hình bầu
dục
Câu 2:Theo qui ước bên trên kinh tuyến hướng nào:
a. Nam b. Đông c. Bắc d. Tây
Câu 3: Điền dấu > hoặc < vào các ô trống sao cho hợp lí:
a.
1
100.000
1
900.000
b.
1
150.000
1
100.000
Câu 4. Trên bản đồ hiệu của một thành phố thuộc loại hiệu ?
a. Đường b. điểm c. diện tích d. Hình học
Câu 5: Việt Nam nằm khu vực giờ số mấy:
a. Số 5,6 b. số 7,8 c. số 8,9 d. số 6,7
Câu 6: Khi Luân Đôn khu vực giờ số 0 12 giờ thì Nội khu vực giờ số 7 mấy
giờ:
a. 16 giờ b. 17 giờ c. 18 giờ d. 19 giờ
Câu 7: Mọi vật chuyển động bán cầu Bắc thường lệch v phía:
a. Trái b. Phải c. trên d. dưới
Câu 8:Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo nào sau đây:
a. Gần tròn b. Tròn c. Vuông d. Thoi
Câu 9: Vào ngày 21 tháng 3 23 tháng 9 tia sáng mặt trời chiếu vuông góc vào
tuyến nào?
a. Chí tuyến bắc b. Chí tuyến nam c. Xích đạo
Câu 10. Nối các ý cột A sao cho phù hợp với các ý cột B:
Độ dài ngày đêm vào ngày 22 tháng 6 :
Độ dài ngày
đêm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. Ngày ngắn đêm
dài
b. Ngày bằng đêm
c. Đêm dài 24 giờ
d. Ngày dài đêm
ngắn
e. Ngày dài 24 giờ
B. Phần Tự luận: ( 6 điểm)
Câu 1(2đ): Dựa vào kiến thức đã học về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa em hãy
giải thích câu ca dao sau:
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”
Câu 2(2đ): Trình bày cấu tạo của lớp vỏ trái đất? Nêu vai t của lớp vỏ trái đất?
Câu 3 (2đ): Dựa vào hình vẽ sau :
a.Trình bày khái niệm độ cao tuyệt dối độ cao tương đối của núi?
b. Nhận xét độ cao tương đối 1 2 sơ đồ? giải thích?

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6

Bộ Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 năm 2018 - 2019 có đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết sẽ giúp bạn củng cố kiến thức, làm quen dần với các dạng câu hỏi, biết cách để phân bố thời gian sao cho hợp lý khi làm bài thi, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

Bộ đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 năm học 2018 - 2019 bao gồm 4 đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận cho các em học sinh tham khảo nắm được cấu trúc đề thi chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Lịch sử 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
50 7.248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm