Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết và hướng dẫn giải cho các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài để đạt được kết quả học tập cao, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau (từ câu 1 đến câu 8)

Câu 1: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là chức năng của:

A. Vách tế bào;

B. Màng sinh chất;

C. Chất tế bào;

D. Nhân tế bào.

Câu 2: Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

A. Giúp cây sinh trưởng và phát triển;

B. Giúp cây ra hoa, tạo quả;

C. Giúp tăng số lượng tế bào;

D. Giúp tăng số lượng và kích thước của các mô.

Câu 3: Chức năng chính của miền hút là:

A. Dẫn truyền;

B. Hấp thụ nước và muối khoáng;

C. Làm cho rễ dài ra;

D. Che chở cho đầu rễ;

Câu 4: Trong các nhóm cây sau, nhóm nào gồm toàn cây có rễ củ?

A. Cây củ cải, cây đu đủ, cây dâu tây;

B. Cây chuối, dây tơ hồng, cây bụt mọc;

C. Cây cà rốt, cây sắn, cây khoai lang;

D. Cây đước, cây sắn dây, cây trầu không.

Câu 5: Thân cây gồm:

A. Thân, cành, chồi;

B. Thân chính, cành, chồi ngọn;

C. Thân, cành, chồi nách;

D. Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách.

Câu 6: Chức năng quan trọng nhất của lá là:

A. Thoát hơi nước và trao đổi khí;

B. Hô hấp và quang hợp;

C. Thoát hơi nước và quang hợp;

D. Vận chuyển các chất.

Câu 7: Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở:

A. Mô dậu;

B. Mô phân sinh ngọn;

C. Tầng sinh vỏ;

D. Tầng sinh trụ.

Câu 8: Bộ phận nào của cây thực hiện quá trình hô hấp?

A. Tất cả các bộ phận của cây;

B. Lá cây, thân cây;

C. Rễ cây, thân cây;

D. Rễ cây, lá cây.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 9 (2,0 điểm)

Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ.

Câu 10 (3,0 điểm)

Thế nào là quang hợp? Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp. Nêu ý nghĩa của quang hợp.

Câu 11 (1,0 điểm)

Vì sao ban đêm không nên để để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?

>> Tham khảo: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm 2018 - 2019

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

A

B

C

D

C

B

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu

Hướng dẫn chấm

Điểm

9

- Bấm ngọn, tỉa cành có tác dụng làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho chồi lá, chồi hoa phát triển sẽ tạo thành nhiều cành mới, nhiều hoa, tạo nhiều quả, cho năng suất cao

1,0

- Những cây lấy gỗ, lấy sợi thường tỉa cành: cây lanh, cây gai, cây bạch đàn, ....

- Những cây ăn quả, lấy lá, thường bấm ngọn: cây bí đỏ, cây bông, cây chè, ....

0,5

0,5

10

- Quang hợp là hiện tượng là cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời để chế tạo tinh bột và nhả ra khí ôxi

1,0

Sơ đồ quang hợp:

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6

1,0

- Ý nghĩa của quang hợp:

+ Cung cấp khí ôxi và chất hữu cơ cho các sinh vật

+ Điều hòa hàm lượng khí cacbonic và ôxi trong không khí

0,5

0,5

11

- Ban đêm, cây không quang hợp chỉ hô hấp, lấy khí ôxi và thải ra nhiều khi cacbonic.

- Nếu đóng kín cửa, không khí trong phòng thiếu khí ôxi, nhiều khí cacbonic nên người ngủ dễ bị ngạt, có thể chết.

0,5

0,5

Ngoài đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 6 năm 2018 - 2019 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6,....và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

>> Tham khảo đề thi Sinh học lớp 6 mới nhất: Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh học năm học 2019 - 2020

Tham khảo đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 mới nhất:

Để không bị căng thẳng trong học tập, các bạn nên cân bằng giữa chơi và học để có tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào bài học tiếp theo. Mời các bạn cùng làm các bài trắc nghiệm online vui sau:

Đánh giá bài viết
404 37.726
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm