Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh học năm học 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh học năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết và hướng dẫn giải cho các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài để đạt được kết quả học tập cao, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 môn Sinh lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Câu 1: Loại rễ biến dạng chứa chất dự trữ cho cây ra hoa, tạo quả là:

A. Giác mút

B. Rễ củ

C. Rễ thở

D. Rễ móc

Câu 2: Nhóm nào gồm toàn cây thân leo:

A. Cây đậu, cây mồng tơi, cây mướp

B. Cây dừa, cây cau, cây cọ

C. Cây rau má, cây dưa hấu, cây bí đỏ

D. Cây rau đay, cây ớt, cây rau dền

Câu 3: Thân cây dài ra do đâu?

A. Mô phân sinh ở cành, ở ngọn

B. Chồi ngọn

C. Sự phân chia và lớn lên của các tế bào ở mô phân sinh ngọn

D. Sự lớn lên và phân chia các tế bào ở thân cây

Câu 4: Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:

A. Mạch gỗ

B. Mạch rây

C. Vỏ

D. Trụ giữa

Câu 5: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

A. Phần lớn nước vào cây được mạch gỗ vận chuyển đi nuôi cây

B. Phần lớn nước vào cây dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho cây

C. Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường

D. Phần lớn nước vào cây dùng cho quá trình quang hợp

Câu 6 (1.5 đ): Hãy nối cột tên gọi các bộ phận của thân non phù hợp với chức năng của chúng trong bảng dưới đây:

Các bộ phận

Đáp án

Chức năng từng bộ phận

1. Biểu bì

1…

a. Vận chuyển nước và muối khoáng

2. Thịt vỏ

2…

b. Hút nước và muối khoáng hòa tan

3. Mạch rây

3…

c. Dự trữ

4. Mạch gỗ

4…

d. Bảo vệ các bộ phận bên trong

5. Ruột

5…

e. Vận chuyển chất hữu cơ

f. Quang hợp

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 7 (2đ): Hô hấp là gì? Cây hô hấp vào thời gian nào?

Viết sơ đồ tóm tắt của hiện tượng hô hấp

Câu 8 (3đ): a, Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Tìm trong thực tế những cây nào có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?

b, Hãy kể tên 3 loại cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại, người ta phải làm thế nào? Vì sao phải làm như vậy?

Câu 9 (1đ): Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

A

C

A

C

Câu 6: (1,5đ)

Nối câu trả lời tương ứng; 1-d; 2- f; 3-e; 4- a; 5- c

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(2 điểm)

-Trong quá trình hô hấp, cây lấy oxi để phân giải các chất hữu cơ, sản sinh ra năng lượng cần cho các hoạt động sống của cây, đồng thời thải ra khí CO2 và hơi nước.

Cây hô hấp suốt ngày đêm.

- Sơ đồ hô hấp của cây:

Khí oxi + Chất hữu cơ → Năng lượng + Khí cacbonic + Hơi nước.

Câu 2

(3 điểm)

a, - Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)

- Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp ở cây có hoa là: sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá,…

b, VD: cỏ gấu, cỏ tranh, sài đất,...

- Muốn diệt cỏ dại phải nhặt bỏ toàn bộ phần thân rễ ngầm ở dưới đất, vì cỏ dại có khả năng sinh sản bằng thân rễ nên chỉ cần xót lại mẩu thân rễ từ đó cũng có thể mọc chồi, ra rễ và phát triển thành cây mới rất nhanh.

1,5đ

0,5đ

Câu 3

(1 điểm)

Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi cây ra hoa vì:

Chất dự trữ của các củ dùng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây khi ra hoa kết quả.

Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm nhiều hoặc không còn nữa, làm cho củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng và khối lượng đều giảm.

0,5đ

0,5đ

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh học năm học 2019 - 2020 bao gồm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết theo từng phần và bảng ma trận cấu trúc đề thi theo các mức độ, các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi hệ thống lại toàn bộ chương trình học môn Sinh lớp 6 học kì 1. Các thầy cô tham khảo ra đề thi học kì cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử, Môn Công nghệ, Môn Công dân ....và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
89 5.602
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm