Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS………….
Họ n :....................................................
Lớp : 6...
KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Tin học 6 Đề số 1
Thời gian: 45 phút
..........................................................................................................................................
Điểm
Điểm bằng chữ
Chữ của GK
Số phách
A - TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án em cho đúng nhất.
Câu 1: Hai phím gai trên hàng phím sở của n phím là:
A. G F.
B. J F;
C. H J;
D. F và O;
Câu 2: mấy thao tác chính với chuột:
A. Năm
B. Ba
C. Bốn
D. Hai
Câu 3: Công cụ giúp con người trong tính toán trong các lĩnh vực khác của đời sống
là:
A. Đáp án khác
B. Máy tính
C. nh thiên n
D. Kính hiển vi
Câu 4: Một thư mục thể chứa tối đa bao nhiêu tệp tin?
A. Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung ợng lưu trữ
B. 10 C. 100 D. 1
Câu 5: Đâu là biểu diễn thông tin dưới dạng văn bản:
Câu 6: Trên màn hình làm việc chính của Windows thường có:
Câu 7: Các khả năng của máy tính bao gồm:
A. Khả năng tính toán nhanh, tính toán với độ chính xác cao
B. Kh năng làm việc không mệt mỏi
C. Khả năng u tr lớn
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 8: Theo em, Windows XP phần mềm:
A. Chơi game
B. H thống
C. ng dụng
D. văn bản
Câu 9: Vai trò của hệ điều hành y tính gì?
A. Không vai trò
B. Tổ chức việc thực hiện các chương trình
C. Điều khiển các thiết bị phần cứng tổ chức việc thực hiện các chương trình
D. Điều khiển các thiết bị phần cứng
Câu 10: Câu nào trong câu sau nói về khái niệm thông tin?
A. Tiếng trống trường cho em biết đã đến gi vào lớp
B. Bản tin trên truyền hình cho em biết cơn bão sắp đến vùng biển ớc ta
C. Tấm biển o bên đường cho em biết i đó cấm đỗ xe
D. Những đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh về chính con người
B - T LUẬN (5điểm)
Câu 1. Em hãy nêu các bước tạo thư mục đổi tên thư mục?(2đ)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Học sinh không
được viết
vào khung này
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Câu 2: Giả sử đĩa D tổ chức thông tin được tả trong hình sau: (3đ)
a. Chỉ ra thư mục gốc.
b. Thư mục mẹ của thư mục Anh Van thư mục
nào?
c. Viết đường dẫn đến thư mục KHXH
d. Viết đường dẫn đến tệp Toan hoc 6.pdf?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS……………..
Họ n :................................................
Lớp : 6...
KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Tin học 6 Đề số 2
Thời gian: 45 phút
..........................................................................................................................................
Điểm
Điểm bằng chữ
Chữ của GK
Số phách
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án em cho đúng nhất.
Câu 1: Hai phím gai trên hàng phím sở của n phím là:
A. J F;
B. G F.
C. F và O;
D. H J;
Câu 2: Đâu là biểu diễn thông tin dưới dạng văn bản:
A. Bản đồ trong sách giáo khoa
B. Hình v trong sách, o
C. Bảng nội quy của trường
D. Tiếng trống trường vào giờ ra chơi
Câu 3: Một thư mục thể chứa tối đa bao nhiêu tệp tin?
A. Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung ợng lưu trữ
B. 10 C. 1 D. 100
Câu 4: Các khả năng của máy tính bao gồm:
A. Khả năng làm việc không mệt mỏi
B. Kh năng lưu trữ lớn
C. Cả 3 đáp án trên đều đúng
D. Khả năng tính toán nhanh, tính toán với độ chính xác cao
Câu 5: Câu nào trong câu sau nói về khái niệm thông tin?
A. Tấm biển o bên đường cho em biết i đó cấm đỗ xe
B. Những đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh về chính con người
C. Bản tin trên truyền hình cho em biết cơn bão sắp đến vùng biển nước ta
D. Tiếng trống trường cho em biết đã đến gi vào lớp
Câu 6: mấy thao tác chính với chuột:
A. Bốn
B. Hai
C. Ba
D. Năm
Câu 7: Trên màn hình làm việc chính của Windows thường có:
A. Biểu tượng My Computer.
B. Cả A, B C.
C. Biểu tượng thùng rác.
D. Thanh công việc.
Câu 8: Theo em, Windows XP phần mềm:
A. văn bản
B. Chơi game
C. Ứng dụng
D. H thống
Câu 9: Vai trò của hệ điều hành y tính gì?
A. Không vai trò
B. Điều khiển c thiết bị phần cứng
C. Tổ chức việc thực hiện các chương trình
D. Điều khiển các thiết bị phần cứng tổ chức việc thực hiện các chương trình
Câu 10: Công cụ giúp con người trong tính toán trong các lĩnh vực khác của đời sống
là:
A. Đáp án khác
B. Kính hiển vi
C. Kính thiên văn
D. y tính
PHẦN II: TỰ LUẬN (5điểm)
Câu 1. Em hãy nêu các bước xóa thư mục di chuyển thư mục?(2đ)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 6

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2020 là bộ tổng hợp đề thi có bảng ma trận và đáp án được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp cho quá trình ôn tập lại kiến thức môn Tin học, củng cố các kiến thức đã học, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2020 - 2021 Tải nhiều

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin lớp 6 bao gồm 4 đề chi với nội dung chi tiết trong chương trình học. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6,....và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
603 65.178
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 6

Xem thêm