Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

27 32.956

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Hãy thử sức với Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Đừng bỏ lỡ Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 các bạn nhé.

Đề 1

Part I. Listening (5pts)

Question 1. Listen and match. (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Question 2: Listen and circle (1 pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Question 3. Listen and number (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Question 4. Listen and color (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Question 5. Listen, look and complete. (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Đề 2

I. Read and match

Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2

II. Write the correct words with the picture

    dress       grapes       boy       cook       flower

Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2

1,…………… 2, ………… 3, …………...... 4, ………… 5………………

IV. Read and choose the correct answer

Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2

V. Recorder the letters

Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2

Đáp án bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2

Đáp án đề 1

I. Read and match

1. princess     2. monkey      3. bell        4.Swing

II. Write the correct words with the picture:

dress: 4      grapes: 1       boy: 5        cook: 2        flower: 3

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love to skate.

4. I like to swim.

5. My sister is cleaning the room.

IV. Read and choose the correct answer.

1. A. fly

2. B. cowboy

3. C. flower

4. B. grass

5. A. book

6. C. star

V. Recorder the letters

1. o c h l t a c o e -> chocolate

2. theet -> teeth

3. e t f e -> feet

4. kspi -> skip

5. w o r c n -> crown

Ngoài Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập môn tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập cuối tuần lớp 2Đề thi giữa kì 2 lớp 2Tiếng Anh lớp 2 theo từng unit...

Đánh giá bài viết
27 32.956
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh Xem thêm