Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý các trường chuyên có lời giải chi tiết (Bộ 2)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT HÒA BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HOÀNG VĂN THỤ
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1
Năm học: 2020 2021
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề
đ thi 207
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ tên: ...............................................................................................
Số báo danh: ...........................................................................................
Câu 1: Đơn vị mức cường độ âm là
A. Đêxiben (dB).
B. Niutơn trên t vuông (N/m
2
).
C. Oát trên mét vuông (W/m
2
).
D. Oát trên mét (W/m).
Câu 2: Trong các ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam lục, chiết suất của thủy tinh giá trị
nhỏ nhất đối với ánh sáng nào?
A. Đỏ.
C. Cam.
D. Tím.
Câu 3: Trong đoạn mạch xoay chiều, chỉ số của Ampe kế cho biết giá trị nào của dòng điện?
A. Hiệu dụng.
B. Trung bình.
C. Cực đại.
D. Tức thời.
Câu 4: Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc, tại vị trí vân tối trên màn thì hai
sóng ánh sáng truyền đến phải
A. Lệch pha
2
.
3
B. Lệch pha
2
.
3
C. ng pha. D. Ngược pha.
Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 6 vân sáng liên
tiếp trên màn quan sát 1 cm. Khoảng vân trên màn
A. 5 mm.
B. 2 mm.
C. 2,5 mm.
D. 0,5 mm.
Câu 6: Trên một sợi y đang sóng dừng ổn định với bước sóng truyền trên dây 4
cm. Khoảng cách giữa 4 nút sóng liên tiếp
A. 9 cm.
B. 6 cm.
C. 12 cm.
D. 4 cm.
Câu 7: Trong cấu tạo của máy biến áp, máy ng áp có tỉ số giữa số vòng dây cuộn thứ cấp
cấp
A. Nhỏ hơn 1.
B. Bằng 1.
C. Lớn hơn 1.
D. Bằng 0.
Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 100 V vào đoạn mạch R, L, C mắc nối
tiếp thì điện áp hiệu dụng hai cực t điện hai đầu cuộn cảm thuần lần lượt là 130 V 50
V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở
A. 80 V.
B. 160 V.
C. 100 V.
D. 60 V.
Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f vào hai đầu của một cuộn cảm thuần độ tự cảm
L thì cảm kháng của cuộn cảm
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
L
Z fL.
B.
L
1
Z .
fL
C.
L
Z 2 fL.
D.
L
1
Z .
2 fL
Câu 10: Tần số dao động của một con lắc đơn được tính bằng công thức nào sau đây?
A.
1
.
2
g
f
l
B.
1
.
2
l
f
g
C.
1
.
g
f
l
D.
1
.
l
f
g
Câu 11: Hai hạt tích điện nhỏ giống nhau đặt cách nhau 6 cm trong điện môi lỏng hằng
số điện môi
ε = 81 thì lực đẩy giữa chúng 2 μN. Biết k = 9.10
9
Nm
2
/C
2
. Độ lớn điện tích của từng hạt
A. 2,56 pC.
B. 0,52.10
-7
C.
C. 8,06 nC.
D. 4,03 nC.
Câu 12: Khi nhìn qua một thấu kính hội tụ thấy ảnh ảo của một dòng chữ t ảnh đó
A. Luôn lớn hơn dòng chữ.
B. Ngược chiều với dòng chữ.
C. Luôn nhỏ hơn dòng chữ.
D. Luôn bằng dòng chữ.
Câu 13: Trên một sợi dây có sóng dừng ổn định với bước sóng truyền trên dây là λ.
Khoảng cách giữa hai điểm bụng liền kề
Α. λ. B.
.
2
C.
.
4
D. 2λ.
Câu 14: Thiết bị nào sau đây ứng dụng của hiện tượng cộng hưởng?
A. Con lắc đồng hồ.
B. Cửa đóng tự động.
C. Hộp đàn ghita dao động.
D. Giảm xóc xe máy.
Câu 15: Một máy phát điện xoay chiều một pha với phần cảm rôto p cặp cực. Khi
rôto quay đều với tốc độ n (vòng/phút) thì tần số của suất điện động (tính theo đơn vị Hz) do
máy phát ra là
A.
n
.
60p
B.
pn.
C.
60pn.
D.
pn
.
60
Câu 16: Trong đoạn mạch xoay chiều, điện áp chậm pha n dòng điện một lượng φ. Hệ
số công suất của đoạn mạch
A. cosφ.
B. –tanφ.
C. tanφ.
D. –cosφ.
Câu 17: Một mạch dao động LC tưởng gồm tụ điện điện dung 2 nF cuộn cảm độ
tự cảm 12,5 mH. Mạch dao động riêng với tần số góc
A. 20.10
4
rad/s.
B. 25.10
4
rad/s.
C. 8.10
4
rad/s.
D. 4.10
4
rad/s.
Câu 18: Một người quan sát một sóng hình sin thấy 6 gợn sóng truyền qua một điểm trong 5 s
khoảng cách giữa hai gợn liên tiếp 8 cm. Tốc độ truyền của sóng này
A. 6,4 cm/s.
B. 8 cm/s.
C. 3,3 cm/s.
D. 40 cm/s.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 19: Trong máy quang phổ ng kính, bộ phận nào sau đây gây ra hiện tượng tán sắc
ánh sáng?
A. Buồng ảnh.
B. Lăng kính.
C. Ống chuẩn trực.
D. Thấu kính hội tụ.
Câu 20: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn bán kính R mang dòng điện cường độ I
được tính bằng công thức nào sau đây?
A.
7
R
B 2.10
I
B.
7
R
B 2 .10
I
C.
7
I
B 2.10
R
D.
7
I
B 2 .10
R
Câu 21: Hạt tải điện trong kim loại
A. Electron tự do ion âm.
B. Electron tự do.
C. Electron tự do ion dương.
D. Ion dương ion âm.
Câu 22: Một vật dao động theo phương trình
x 4cos 5 t cm.
3
Biên độ dao động của vật
A. 4 cm.
B. 5 cm.
C. cm.
D. π/3 cm.
Câu 23: Một chất điểm dao động với phương trình
x 10cos(2 t )
cm (t tính bằng s). Chiều
dài quỹ đạo dao động của chất điểm
A. 10 cm.
B. 20 cm.
C. 10π cm.
D. 20π cm.
Câu 24: Trong thiết bị kiểm tra hành c sân bay ứng dụng tia nào sau đây?
A. Tia hồng ngoại.
B. Tia catot.
C. Tia X.
D. Tia tử ngoại.
Câu 25: Trong đồ khối của máy thu thanh tuyến đơn giản bộ phận nào sau đây?
A. Anten phát.
B. Mạch tách sóng.
C. Mạch biến điệu.
D. Micrô.
Câu 26: Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động cùng phương cùng tần số
biên độ lần lượt 5 cm 8 cm. Biên độ dao động tổng hợp của chất điểm không thể
A. 5 cm.
B. 8 cm.
C. 6 cm.
D. 2 cm.
Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu của một cuộn cảm thuần độ
tự cảm
1
H.
Cảm kháng cuộn cảm
A. 200 Ω.
B. 50 Ω.
C. 100 Ω.
D. 10 Ω.
Câu 28: Trong điện xoay chiều, đại lượng o sau đây không giá trị hiệu dụng?
A. Cường độ dòng điện.
B. Công suất.
C. Suất điện động.
D. Điện áp.
Câu 29: Tần số dao động riêng của con lắc lò xo gồm xo độ cứng k vật nặng khối lượng
m
A.
1 m
f .
2 k
B.
1 k
f .
2 m
C.
k
f 2 .
m
D.
m
f 2 .
k

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Vật lý

VnDoc giới thiệu tới thầy cô và các em Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý các trường chuyên (Bộ số 2). Bộ đề thi thử Lý được sưu tầm và tổng hợp từ các trường: THPT chuyên Thái Bình, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, THPT chuyên Long An, THPT chuyên Đại học Vinh, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Tài liệu có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Vật lý

Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn thi THPT Quốc gia 2021 của các em học sinh, VnDoc giới thiệu bộ đề ôn thi THPT Quốc gia. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi khác nhau, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước. Đây là tài liệu hay cho các em tham khảo luyện tập.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý các trường chuyên có lời giải chi tiết (Bộ 2). Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 458
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm