Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI DỰ ĐOÁN
------------------------
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Câu 41: Tristearin công thức
A. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
B. C
15
H
31
COOH.
C. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
D. C
17
H
35
COOH.
Câu 42: Công thức của muối nhôm clorua
A. Al
2
S
3
.
B. Al
2
O
3
.
C. Al(OH)
3
.
D. AlCl
3
.
Câu 43: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?
A. KCl.
đề 002
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
B. NH
4
NO
3
.
C. K
2
CO
3
.
D. NaNO3.
Câu 44: Fructozơ công thức
A. C
12
H
22
O
11
.
B. C
6
H
12
O
6
.
C. C
6
H
10
O
5
.
D. CH
3
COOH.
Câu 45: Chất nào sau đây tính lưỡng tính?
A. Metylamin.
B. Etylamin.
C. Glyxin.
D. Anilin.
Câu 46: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Poli(metyl metacrylat).
B. Poli(vinyl clorua).
C. Nilon-6,6.
D. Polietilen.
Câu 47: Sục khí axetilen vào lượng dung dịch AgNO3 trong NH3, thấy xuất hiện kết
tủa màu
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
A. xanh.
B. vàng.
C. đỏ.
D. tím.
Câu 48: Tính chất hóa học chung của kim loại
A. tính oxi hóa.
B. tính bazơ.
C. tính khử.
D. tính axit.
Câu 49: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. Ca.
B. K.
C. Fe.
D. Al.
Câu 50: nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. FeCl
3
.
B. CuCl
2
.
C. AgNO
3
.
D. ZnCl
2
.

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa

Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 2 được VnDoc tổng hợp biên soạn có đáp án kèm theo. Đề thi được xây dựng dựa trên đề minh họa của Bộ giáo và Đào tạo đã đưa ra trước đó. Đề thi được đưa ra dựa trên cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ giáo dục và Đào tạo đưa ra trước đó. Hy vọng có thể giúp các em có thêm tài liệu ôn luyện, chuẩn bị tốt cho kì thì THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

Đề thi nằm trong file TẢI VỀ miễn phí bên dưới.

Đáp án Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 2

41A42D43B44B45C46C47B48C49C50D
51C52C53C54D55D56C57D58A59D60C
61A62D63A64C65B66A67D68D69B70A
71B72B73A74A75A76B77B78B79A80D

..........................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc tài liệu Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 2. Trước đó các bạn đã được luyện tập với đề thi thử số 1, ở đề thi thử số 2 này vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã đưa, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
6 2.840
Sắp xếp theo

    Môn Hóa khối B

    Xem thêm