Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý - Số 2

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý

Cập nhật Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2016 tại đây!

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý - Số 2 là bộ đề thử đại học môn Địa được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Đây là tài liệu hay nhằm đánh giá chất lượng học tập cũng như chất lượng ôn thi đại học, ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý. Bộ đề thi môn Địa có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý - Số 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý - Số 3

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Lịch sử - Số 2

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Văn được tải nhiều nhất

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên (Lần 1)

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT

LƯƠNG NGỌC QUYẾN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I, NĂM 2016

Môn: Địa lý

Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu I (2 điểm)

 1. Trình bày hoạt động của gió mùa mùa hạ ở nước ta. Cho biết tác động của gió mùa mùa hạ tới khí hậu ở nước ta.
 2. Chứng minh rằng cơ cấu lao động theo ngành kinh tế ở nước ta có sự chuyển dịch. Giải thích tại sao có sự chuyển dịch đó?

Câu II (3 điểm)

 1. Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?
 2. Phân tích những thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

Câu III (2 điểm)

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

 1. Kể tên các trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất từ 40 nghìn tỉ đồng trở lên.
 2. Giải thích vì sao Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta.

Câu IV (3 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO
KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2010

(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm2000 20052010
Nông – Lâm – Ngư nghiệp108 356176 402407 674
Công nghiệp – Xây dựng162 220348 519824 904
Dịch vụ171 070389 080925 277
Tổng số441 646914 0012 157 828

(Nguồn: Niên giám thống kê 2010)

a. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 – 2010.

b. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 - 2010.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý trường THPT Thuận Thành 2, Bắc Ninh (Lần 1)

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 2

KIỂM TRA SÁT HẠCH LẦN 1

NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: ĐỊA LÍ 12

Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Câu 1 (2,0 điểm)

 1. Trình bày hoạt động của gió mùa mùa Đông ở nước ta. Giải thích tại sao thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc có sự khác nhau?
 2. Chứng minh rằng Việt Nam là nước có nhiều thành phần dân tộc. Điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước?

Câu 2 (3,0 điểm)

 1. So sánh và giải thích sự khác nhau về thành phần loài động, thực vật của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là miền duy nhất ở nước ta tồn tại cả ba đai cao?
 2. Trình bày hiện trạng tài nguyên đất ở nước ta. Vì sao việc khai hoang đất ở miền núi phải hết sức thận trọng? Nêu các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí đối với đất miền núi?

Câu 3 (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

 1. Kể tên các quốc gia tiếp giáp trên đất liền và có chung biển với Việt Nam.
 2. Vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Vì sao biển Đông được xác định là hướng chiến lược của nước ta trong thời đại mới?

Câu 4 (3 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH RỪNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM.

Năm

Diện tích rừng (nghìn ha)

Giá trị sản xuất (tỉ đồng)

Chia ra

Trồng và nuôi rừng

Khai thác lâm sản

Dịch vụ và hoạt động khác

2000

10 916

7 674

1 132

6 235

307

2003

11 975

8 653

1 250

6 882

521

2005

12 419

9 495

1 403

7 550

542

2010

13 515

18 715

2 711

14 012

1 992

Anh (chị) hãy:

 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất của ngành lâm nghiệp nước ta trong giai đoạn 2000-2010.
 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về diện tích rừng và giá trị sản xuất lâm nghiệp của nước ta qua các năm trên.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2016 trường THCS - THPT Đông Du, Đắk Lắk (Lần 2)

SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THCS & THPT ĐÔNG DU

KIỂM TRA NĂNG LỰC THPT QUỐC GIA LẦN II

MÔN: ĐỊA LÍ

Thời gian: 180 phút

Câu I (2,0 điểm)

 1. Phân tích ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên nước ta.
 2. Trình bày phương hướng giải quyết việc làm ở nước ta.

Câu II (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam hãy:

 1. Kể tên các sản phẩm chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên Với vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.
 2. Giải thích sự khác nhau về điều kiện tự nhiên để phát triển cây công nghiệp ở hai vùng trên.

Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:

Diện tích gieo trồng cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2003 - 2012
(đơn vị: nghìn ha)

NămCây công nghiệp hàng nămCây công nghiệp lâu năm
2003835,01510,8
2005861,51633,6
2008806,11885,8
2010797,62010,5
2012729,92222,8
 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp nước ta giai đoạn 2003 – 2012.
 2. Nhận xét và giải thích về cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp nước ta giai đoạn trên.

Câu IV (3,0 điểm)

 1. Phân tích thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên để phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Giải thích tại sao hiện nay phải tăng cường đánh bắt xa bờ?
 2. Cần phải giải quyết những vấn đề nào để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long? Tại sao?
 3. Chứng minh vùng biển nước ta có nhiều điều kiện để phát triển hoạt động giao thông hàng hải và du lịch biển – đảo.

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam phát hành từ 2009 đến 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp (Lần 1)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

NGUYỄN QUANG DIÊU

Đề chính thức

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1

NĂM HỌC 2015 - 2016

ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÝ

Ngày thi: 26/3/2016

Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề)

(Đề thi gồm có: 02 trang)

Câu 1: (2,0 điểm)

 1. Phân tích những nhân tố chủ yếu gây ra sự phân hóa của khí hậu Việt Nam?
 2. Dựa vào At lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã có trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta. Hậu quả của việc phân bố dân cư không đều.

Câu 2: (2,0 điểm)

 1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển giao thông đường biển. Tại sao vị thế của giao thông đường biển nước ta ngày càng được nâng cao?
 2. Giải thích vì sao Hà Nội trở thành một trong hai đầu mối giao thông quan trọng nhất của cả nước.

Câu 3: (3,0 điểm)

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) của Việt Nam phân theo ngành (tỉ đồng)

NămCông nghiệp
khai thác
Công nghiệp chế biếnSản xuất, phân phối điện, khí đốt và nướcTổng cộng
199620 688119 4389 306149 432
199936 219195 57914 030245 828
200053 035264 45918 606336 100
2004103 815657 11548 028808 958
2005110 949824 71855 382991 9
 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị của sản xuất công nghiệp phân theo ngành của Việt Nam trong giai đoạn 1996 - 2005.
 2. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch đó.

Câu 4: (3,0 điểm)

 1. Các đảo và quần đảo nước ta có ý nghĩa gì trong phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển. Trình bày biện pháp phát triển kinh tế của vùng biển Việt Nam.
 2. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải giải quyết những vấn đề chủ yếu nào? Tại sao?

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng (Lần 1)

Sở GD&ĐT Hải Phòng

Trường THPT Lê Qúy Đôn

ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1 - MÔN ĐỊA LÍ

Năm học 2015-2016

(Thời gian 180 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu I: (2,0 điểm)

 1. Trình bày về phạm vi lãnh thổ vùng nội thủy và lãnh hải của nước ta. Là công dân Việt Nam, hãy liên hệ trách nhiệm công dân của mình đối với việc Trung Quốc cho máy bay ra đảo Đá Chữ Thập của nước ta trên Biển Đông. (1,0 điểm)
 2. Tại sao nước ta phải tiến hành phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước? (1,0 điểm)

Câu II: (3,0 điểm)

 1. Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển ngành khai thác thủy sản nước ta. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh, quốc phòng? (1,5 điểm)
 2. Chứng minh: về tự nhiên, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều thế mạnh để phát triển công nghiệp. Kể tên các tỉnh giáp với Trung Quốc của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. (1,5 điểm)

Câu III: (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày về cơ cấu giá trị hàng xuất, nhập khẩu và thị trường buôn bán chủ yếu của nước ta.

Câu IV: (3,0 điểm) Cho bảng số liệu;

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000-2012

Năm

Khối lượng vận chuyển (nghìn tấn)

Khối lượng luân chuyển (triệu tấn. km)

2000

223 823,0

55 629,7

2005

460 146,3

100 728,3

2010

800 886,0

217 767,1

2012

961 128,4

215 735,8

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2012, NXB Thống kê, 2013)

 1. Vẽ biểu đồ cột thể hiện khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển hàng hóa của nước ta qua các năm. (1,5 điểm)
 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000-2012. (1,5 điểm)
Đánh giá bài viết
1 2.574
Sắp xếp theo

  Môn Địa lý khối C

  Xem thêm