Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Toán các trường Hà Nội năm 2020 - 2021

Mc Lc
Trang
Đề s 1. Đề thi th vào 10 THCS Yên Hòa – Cu Giy 2020-2021 1
Đề s 2. Trường song ng quc tê WELLSPRING 2020-2021
10
Đề s 3. Đề thi th vào 10 THCS tng Amsterdam 2020-2021
15
Đề s 4. Đề thi th vào 10 THCS Vit Long- Qun Long Biên 2020-2021
23
Đề s 5. Đề thi th vào 10 THCS Trung Hòa – Cu Giy 2020-2021
34
Đề s 6. Đề thi th vào 10 THCS Thưng Thanh Long Biên 2020-2021
44
Đề s 7. Đề thi th vào 10 THCS Thanh Am Long Biên 2020-2021
52
Đề s 8. Đề thi th vào 10 THCS Thch Bàn
61
Đề s 9. Đề thi th vào 10 THCS Sài Đồng Long Biên 2020-2021
68
Đề s 10. Đề thi th vào 10 THCS Phúc Li Long Biên
77
Đề s 11. Đề thi th vào 10 THCS Phúc Đng Long Biên
88
Đề s 12. Đề thi th vào 10 THCS Nguyn Siêu – Cu Giy 2020-2021
96
Đề s 13. Đề thi th vào 10 THCS Ngc Thy Long Biên 2020-2021
108
Đề s 14. Đề thi th vào 10 THCS Ngc Lâm Long Biên 2020-2021
115
Đề s 15. Đề thi th vào 10 THCS Long Biên- Long Biên 2020-2021
123
Đề s 16. Đề thi th vào 10 THCS Nam Trung Yên – Cu Giy 2020-2021
130
Đề s 17. Đề thi th vào 10 THCS Lý Thái T - Cu Giy 2020-2021
138
Đề s 18. Đề thi th vào 10 THCS Lương Thế Vinh- Cu Giy 2020-2021
147
Đề s 19. Đề thi th vào 10 THCS Long Biên- Long Biên 2020-2021
156
Đề s 20. Đề thi th vào 10 THCS S giáo dc Hà Ni 2020-2021
164
Đề s 21. Đề thi th vào 10 THCS Giang Biên 2020-2021
172
Đề s 22. Đề thi th vào 10 THCS Gia Thy - Long Biên 2020-2021
180
Đề s 23. Đề thi th vào 10 THCS Gateway- Cu Giy 2020-2021
192
Đề s 24. Đề thi th vào 10 THCS Đức Giang
199
Đề s 25. Đề thi th vào 10 THCS Đô Th Vit Hưng - Long Biên 2020-2021
209
Đề s 26. Đề thi th vào 10 THCS Dch Vng 2020-2021
218
Đề s 27. Đề thi th vào 10 THCS Đa trí tuệ 2020-2021
226
Đề s 28. Đề thi th vào 10 THCS C Khôi Long Biên 2020-2021
235
Đề s 29. Đề thi th vào 10 THCS Cu Giy – Cu Giy 2020-2021
244
Đề s 30. Đề thi th vào 10 THCS B Đề - Long Biên 2020-2021
252
Đề s 31. Đề thi th vào 10 THCS Ái M - Long Biên 2020-2021
259
Đề s 32. Đề thi th vào 10 THCS School 2020-2021
267
Đề s 33. Đề thi th vào 10 THCS Hoàng Mai 2020-2021
276
Đề s 34. Đề thi th vào 10 THCS Quc Oai 2020-2021
285
Đề s 35. Đề thi th vào 10 THCS Lương Thế Vinh ln 3 năm 2020-2021
292
Đề s 36. Đề thi th vào 10 THCS Thái Thnh - Qun Đng Đa 2020-2021
301
Đề s 37. Đề thi th vào 10 THCS Huyn Ba 2020-2021
309
Đề s 38. Đề thi th vào 10 THCS Qunh Mai 2020-2021
316
Đề s 39 . Đề thi th vào 10 THCS Nguyn Trưng T 2020-2021
323
Đề s 40. Đề thi th vào 10 THCS huyn Thanh Oai 2020-2021
333
Đề s 41. Đề thi th vào 10
TRUNG TÂM BDVH EDUFLY
340
Đề s 42 . Đề thi th vào 10 THCS Qun Long Biên 2020-2021
348
Đề s 43 . Đề thi th vào 10 THCS Qun Hà Đông 2020-2021
354
Đề s 39 . Đề thi th vào 10 THCS Nguyn Trưng T 2020-2021
323
Đề s 39 . Đề thi th vào 10 THCS Nguyn Trưng T 2020-2021
323
Đề s 39 . Đề thi th vào 10 THCS Nguyn Trưng T 2020-2021
323
1
PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN CẦU GIẤY
TRƯNG THCS YÊN HÒA
Đề s 1
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
(Thi gian làm bài 120 phút, không k thi gian giao đ)
Câu 1. (
2
đim) Vi
0x >
, cho hai biu thc
21 4
1
33
x
A
x xx
=+−
++
2x
B
x
=
.
a) Tính giá tr biu thc
B
ti
.
b) Chng minh
( )
( )
2
2
3
x
A
xx
=
+
.
c) Tìm giá tr ca tham s
m
để phương trình
:AB m=
có nghim duy nht.
Câu 2. (
2
đim)
1
) Gii bài toán bng cách lập phương trình hoặc h phương trình:
Đầu năm, hai công ty chế biến nông sn tnh Bình Thun d đnh xut khu
1010
tn thanh long. Nhưng do thc tế dch bnh Covid 19 din biến phc tp
ti Trung Quc nên sn ng xut khu thanh long ca công ty th nht gim
15%
, công ty th hai gim
10%
. Vì vy, c hai công ty ch xut khu đưc
900
tn thanh long. Hi theo d định, mi công ty xut khu đưc bao nhiêu tn
thanh long?
2
) Mt chai dung dch rửa tay khô hình trụ cao
12
cm, đường kính đáy bằng
5
cm. Tính th tích chai dung dch đó.
Câu 3. (
2
đim)
1) Gii h phương trình:
( ) ( )
( ) ( )
3 12 2 4
41 29
x xy
x xy
++ + =
+− + =
2) Trong mt phng tọa độ
Oxy
, cho đường thng
( )
d
:
( )
25 26y m xm= + ++
(
m
là tham s) và parabol
( )
P
:
2
yx=
.
a) Khi
1
m
=
hãy xác định tọa độ giao điểm của đường thng
( )
d
và parabol
( )
P
bng phương pháp đi s.
b) Tìm giá tr ca
m
để đưng thng
( )
d
ct parabol
( )
P
ti
2
đim phân bit có
hoành đ
1
x
,
2
x
thỏa mãn:
12
7xx+=
.
Câu 4. (
3,5
đim)
Cho đưng tròn (
O
;
R
), đưng kính
AB
. Gi
M
làm mt đim thuc đưng
tròn sao cho
MA MB>
. Đưng thng vuông góc vi
AB
ti
A
ct tiếp tuyến ti
ĐỀ THI TH

Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Toán các trường Hà Nội năm 2020

Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Toán các trường Hà Nội năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Gồm các đề thi của các trường Hà Nội. Đề thi này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh ôn tập thử sức với các đề thi khác nhau. Sau đây là nội dung đề thi mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Toán các trường Hà Nội năm 2020 - 2021 được VnDoc chia sẻ trên đây với các đề thi của các trường trên địa bàn Hà Nội, giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Ngoài bộ đề thi này các bạn tham khảo các đề của các tỉnh khác nữa nhé

............................................

Ngoài Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Toán các trường Hà Nội năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2021 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 2.199
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Xem thêm