Tổng hợp đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT THANH HOÁ
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2000 2001- MÔN: TOÁN
Bµi 1
: (
2 §iÓm
)
a. T×m c¸c gi¸ trÞ cña a, b biÕt r»ng ®å thÞ cña hµm y = ax + b ®i qua c¸c ®iÓm A(2; -1) ; B(
1
2
; 2)
b. Với giá trị nào của m thì đồ thị của c hàm số y = mx + 3; y = 3x – 7 và đồ thị của hàm số xác định
ở câu a đồng quy (Cắt nhau tại một điểm).
Bài 2: (2 Điểm) Cho phương trình bậc hai: x
2
– 2(m+1)x + 2m + 5 = 0
a. Giải phương trình khi m =
5
2
b. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có nghiệm.
Bài 3: (2,5 Điểm) Cho đường tròn (O) một đường kính AB của nó. Gọi S trung điểm của OA, vẽ một
đường tròn (S) có tâm là điểm S và đi qua A.
a. Chứng minh đường tròn (O) và đường tròn (S) tiếp xúc nhau.
b. Qua A vẽ đường thẳng Ax cắt các đường tròn (S) và (O) theo thứ tự tại M, Q; đường thẳng Ay cắt các
đường tròn (S) và (O) theo thứ tự tại N, F; đường thẳng Az cắt các đường tròn (S) và (O) theo thứ tự tại P, T.
Chứng minh tam giác MNP đồng dạng với tam giác QFT.
Bài 4: (2 Điểm) Cho hình chóp SABC tất c các mặt đều tam giác đều cạnh a. Gọi M trung điểm
của cạnh SA; N là trung điểm của cạnh BC.
a. Chứng minh MN vuông góc với SA và BC.
b. Tính diệm tích của tam giác MBC theo a.
Bài 5: (1,5 Điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : M =
2 2 2
( 1999) ( 2000) ( 2001)x x x
---------------------------------------- Hết ---------------------------------------------
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Sở gd & đt thanh hoá
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt
Năm học 2001 2002-Môn: Toán
Bài 1: (1,5 Điểm) Cho biểu thức: A =
2 2
3
6 1 10
: 2
4 3 6 2 2
x x
x
x x x x x
 
 
 
a. Rút gọn biểu thức A.
b. Tính giá trị của biểu thức A với x =
1
2
Bài 2: (2 Điểm) Cho phương trình: x
2
– 2(m - 1)x – (m +1) = 0
a. Giải phương trình với m = 2
b. Chứng minh rằng với mọi m phương trình luôn luôn có hai nghiệm phân biệt x
1
, x
2
.
c. Tìm m để
có giá trị nhỏ nhất.
Bài 3: (1,5 Điểm) Cho hệ phương trình:
1
2
x y
mx y m
.
a. Giải hệ phương trình với m = 2.
b. Xác định m để hệ phương trình có một nghiệm? Vô nghiệm? Vô số nghiệm?
Bài 4: (2,5 Điểm) Cho tam giác cân ABC (AB = AC), với  = 45
0
, nội tiếp trong đường tròn tâm O. Đường
tròn đường kính BC cắt AB ở E, cắt AC ở F.
a. Chứng minh rằng: O thuộc đường tròn đường kính BC.
b. Chứng minh
AEC
,
AFB
là những tam giác vuông cân.
c. Chứng minh tứ giác EOFB là hình thang cân. Suy ra EF = BC
2
2
Bài 5:(1,5Điểm) Cho tứ diện S.ABCcó đáy ABC là tam giác đều cạnh 2cm. SA vuông góc với đáy,SA = 2 cm.
a. Tính thể tích của tứ diện.
b. Gọi AM đường cao, O là trực tâm của tam giác ABC. Gọi H hình chiếu của O trên SM. Chứng
minh rằng OH vuông góc với mặt phẳng (SBC).
Bài 6:(1 Điểm) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình:
1998x y
---------------------------------------- Hết ---------------------------------------------
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT THANH HOÁ
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2002 2003- MÔN: TOÁN
Bµi 1: (1,5 §iÓm) 1. Gi¶i ph¬ng tr×nh: x
2
6x +5 = 0
2. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: A =
32 50 8 : 18
Bài 2: (1,5 Điểm) Cho phương trình mx
2
– (2m+1)x + m - 2 = 0 (1), với m tham số. Tìm các giá trị của m
để phương trình (1):
1. Có nghiệm.
2. Có tổng bình phương các nghiệm bằng 22.
3. Có bình phương của hiệu hai nghiệm bằng 13.
Bài 3: (1 Điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Tính các cạnh của một tam giác vuông biết rằng chu vi của nó là 12cm và tổng bình phương độ dài các cạnh
bằng 50.
Bài 4: (1 Điểm) Cho biểu thức: B =
2
2
3 5
1
x
x
1. Tìm các giá trị nguyên của x để B nhận giá trị nguyên.
2. Tìm giá trị lớn nhất của B.
Bài 5: (2,5 Điểm) Cho tam giác ABC cân đỉnh A nội tiếp trong đường tròn tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là các
điểm chỉnh giữa các cung nhỏ AB, BC, CA; BP cắt AN tại I; MN cắt AB tại E. Chứng minh rằng:
1. Tứ giác BCPM là hình thang cân; góc ABN có số đo bằng 90
0
.
2. Tam giác BIN cân; EI // BC.
Bài 6: (1,5 Điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy là 18cm, độ dài đường cao là 12cm.
1.Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp.
2.Chứng minh đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng (SBD).
Bài 7: (1 Điểm) Giải phương trình:
4 2
2002 2002x x

Bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Tổng hợp đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa được VnDoc sưu tầm và chia sẻ đây là tổng hợp đề thi các năm của tỉnh Thanh Hóa. Hy vọng rằng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong việc ôn tập, rèn luyện ôn thi vào lớp 10 THPT. Mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

.............................................

Ngoài Tổng hợp đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
13 8.059
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm