Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2021

S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THO LP 10 THPT NĂM HC 2020-2021
MÔN: TOÁN
(Thi gian: 120 phút không k thời gian giao đề)
A.TRC NGHIỆM (2,0 điểm). y viết vào bài m ch cái A, B, C hoặc D đứng trước u
tr li mà em cho là đúng.
u 1. Điu kiện xác định ca biu thc
1
2
2x
A.
1x
.
B.
1
4
x
.
C.
.
D.
x1
.
u 2. Đồ thm s
( 1) 2y m x m
ct trc tung tại điểm có tung độ bng -1. Khi đó
giá tr ca
m
bng
A.
1m 
.
B.
3m
.
C.
.
D.
3m 
.
u 3. Gi s
12
,xx
hai nghim của phương trình:
2
2 9 0xx
. Khi đó
1 1 2 2
x x x x
bng
A. -5.
B. 5.
C. -4.
D. 4.
u 4. Cho đường tròn (O, R). y AB của đường tròn tâm O độ i bng bán kính R,
khong cách t tâm O đến dây AB là
A.
2R
.
B.
2
2
R
.
C.
3
2
R
.
D.
3R
.
B. T LUẬN (8,0 điểm).
Câu 5 (1,5 điểm).
a) Rút gn biu thc:
1
3 48 75 6
3
A
.
b) Gii h phương trình:
2 3 4
3 4 1
xy
xy


.
u 6 (1,5 đim). Một đoàn xe vn ti nhn chuyên ch 20 tn ng. Khi sp khi nh
thì 4 xe phải điều đi làm ng việc khác, nên mi xe n li phi ch nhiều hơn
5
6
tn ng
so vi d định. Hi thc tế bao nhiêu xe tham gia vn chuyn? (biết khối lượng ng
mi xe ch như nhau).
Câu 7 (1,5 điểm). Cho phương trình
2
3 4 3 0x x m
(
m
tham s)
a) Giải phương trình với
2.m
b) Tìm tt cc giá tr ca tham s
m
sao cho phương trình đã cho có hai nghiệm
12
,xx
thon
22
12
7xx
.
Câu 8 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC Â > 90
0
. V đưng tròn (O) đường nh AB
đường tròn (O’) đường kính AC. Đường thng AB ct đường tròn (O’) tại điểm th hai là
D, đường thng AC cắt đường tròn (O) tại điểm th hai là E.
a) Chng minh bốn điểm B, C, D, E cùng nm trên một đường tròn.
b) Gọi F giao điểm của hai đường tròn (O) và (O’) (F khác A). Chng minh ba
đim B, F, C thng hàng.
c) Gọi H là giao điểm ca AB và EF. Chng minh BH.AD = AH.BD.
Câu 9 (1 điểm). Cho các s thc
,0xy
, tìm giá tr nh nht ca biu thc:
4 4 2 2
4 4 2 2
.
x y x y x y
P
y x y x y x
-----------Hết----------
ĐỀ S 1
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——————
ĐỀ THI THO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022
NG DN CHM MÔN: TOÁN
A. TRC NGHIỆM (2,0 điểm): Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm.
u
1
2
3
4
Đáp án
B
D
C
C
B. T LUẬN (8,0 điểm):
Câu 5 (1,5 điểm). a) 0,75 điểm
13
3 48 75 6 3 16.3 25.3 6.
33
A
0,25
12 3 5 3 2. 3
0,25
(12 5 2). 3 5 3
0,25
b) 0,75 điểm
2 3 4 6 9 12
3 4 1 6 8 2
x y x y
x y x y



0,25
17 10
3 4 1
y
xy


0,25
10
17
19
17
y
x

. H nghim duy nht
19
17
10
17
x
y

0,25
Câu 6 (1,5 điểm):
Gi s xe thc tế chng là x (xe), thì s xe d định ch hàng là x + 4 ( xe ). ĐK: x
N
*
Theo d định mi xe phi ch:
20
x4
(tn ). Trên thc tế mi xe phi ch:
20
x
(tn )
0,25
0,5
Theo bài ra ta có PT:
20 20 5
x x 4 6

0,25
Giải phương trình tìm được
12
8; x 12x
x
N
*
n
8x
(t/m). Vy thc tế 8 xe tham gia vn chuyn.
0,5
Câu 7 (1,5 điểm):
a) 0,75 điểm
Vi
2m
phương trình đã cho trở thành
2
3 2 0xx
0.25
2
3 4 1 2 17 0
do đó, phương trình đã cho có hai nghiệm phân bit
12
3 17 3 17
v?
22
xx

0.5
b) 0,75 điểm
Phương trình đã cho có hai nghiệm
12
,xx
khi và ch khi
7
0 9 4(4 3 ) 0
12
mm
0.25
Khi đó, phương trình đã cho có hai nghiệm
12
,xx
tha mãn
1 2 1 2
3 v? 3x x x x m
0.25
Do đó
2
22
1 2 1 2 1 2
7 2 7
9 2(4 3 ) 7 1
x x x x x x
mm
Kết hp với điều kin suy ra m=1 tho mãn đi.
0,25
ĐỀ S 1
Câu 8 (2,5 điểm).
a) 0,75 điểm:
:
0
90CEB BDC
(góc ni tiếp chn nửa đường tròn);
0,5
Do đó tứ giác BCDE ni tiếp
bốn điểm B, C, D, E cùng nm trên một đường tròn.
0,25
b)0,75 điểm:
:
0
90BFA
(góc ni tiếp chn nửa đường tròn đường kính AB);
0
90CFA
(góc ni tiếp chn nửa đường tròn đường kính AC);
0,25
Suy ra
0 0 0
A 90 90 180BFA CF
0,25
Do đó, ba điểm B, F, C thng hàng
0,25
c) 1,0 điểm:
Do t giác AEBF ni tiếp nên
AEF ABF
(cùng chn cung AF)
Mt khác, t giác BCDE ni tiếp (theo a) nên
AED ABF
, suy ra
AED AEF
0,5
Do đó EA là phân giác của tam giác HED
EH AH
ED AD

(1)
0,25
Li có,
0
90BEA
nên EB là đường phân giác ngi ca tam giác HED
EH BH
ED BD
(2). T (1) và (2)
.
BH AH
BH AD
BD AD
AH.BD
0.25
Câu 9 (1 điểm)
Áp dng BĐT Cauchy ta có:
4 2 4 2
4 2 4 2
22
1 ; 1
x x y y
y y x x
0,25
Do đó
4 4 2 2 4 4 2 2
4 4 2 2 4 4 2 2
( 1) ( 1) 2
x y x y x y x y x y x y
P
y x y x y x y x y x y x
2 2 4 4 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
( )( )
2 2 2
x y x y x y x y xy x y x y
y x y x x y x y
0,25
2 2 2
22
( ) ( )
2
x y x xy y
xy

2
2
2
22
3
()
24
22
yy
x y x
xy






Vy Min
2P 
, dấu đẳng thc xy ra khi và ch khi
xy
.
0, 5
F
H
A
B
C
D
E

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2021 có đáp án

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Nội dung đề thi gồm có 2 phần câu hỏi, đề thi gồm 01 trang. Với tổng thời gian học sinh làm bài thi là 120 phút, sẽ giúp ích cho các bạn học sinh ôn tập thử sức với các đề thi khác nhau. Sau đây là nội dung đề thi mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2021 được VnDoc chia sẻ trên đây với 2 phần câu hỏi tự luận tổng thời gian 120 phút, giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Ngoài đề thi thử của trường THCS Sư phạm Hà Nội các bạn tham khảo các đề của các tỉnh khác nữa nhé

............................................

Ngoài Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2020 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 721
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 10 môn Toán

Xem thêm