Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 3 MÔN TIẾNG ANH
NĂM 2019 - 2020 ĐÁP ÁN
ĐỀ 1
Question 1: Chọn khoanh tròn từ khác loại với những từ còn lại
1. you father sister
2. old nice three
3. its she he
4. how who too
Question 2: Em hãy điền a hoặc an
1. This is…………….. book.
2. Is this …………….chair?
- No, it isn’t. It is ……….desk.
3. Is this …………eraser?
- Yes, it is.
Question 3: Sắp xếp lại các t để tạo thành câu đúng
1. name / is / Linh / My /. /
………………………………………………………………………………………….
2. your / please / book / Close / , /
…………………………………………………………………………………………
3. in / May / out / I / ? /
…………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. This / school / my / is / . /
…………………………………………………………………………………………
Question 4: Nối các câu hỏi cột A với các câu trả lời cột B.
A
B
1. What’s your name?
a. I’m fine, thank you.
2. May I go out?
b. My name’s Hue.
3. How are you?
c. Nice to meet you, too
4. Nice to meet you
d. Sure
ĐÁP ÁN
Question 1: Chọn khoanh tròn từ khác loại với những t còn lại
1 - you; 2 - three; 3 - its; 4 - too
Question 2: Em hãy điền a hoặc an
1 - a; 2 - a - a; 3 - a
Question 3: Sắp xếp lại các t để tạo thành câu đúng
1 - My name is Linh.
2 - Close your book, please.
3 - May I go out?
4 - This is my school.
Question 4: Nối các câu hỏi cột A với các câu trả lời cột B.
1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c
ĐỀ 2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
I. Reorder these letters:
0. elhol Hello
1. oyTn T………..
2. plsel s………..
3. amen
n………..
4. rfenid
f………..
Key: 1. Tony 2. spell 3. name 4. friend
II. Read and complete:
how Hi meet name’s Hello
Peter: (0) Hello. My (1) ……………. Peter.
Quan: (2) ……………., Peter. My name’s Quan.
Peter: Nice to (3) ……………. you, Quan. (4) ……………. do you spell your name?
Quan: Q-U-A-N.
Key: 1. name’s 2. Hi 3. meet 4. How
III. Read and match
A
0. Hello, Nga.
1. Is that Tony?
2. How old are you, Mary?
3. What’s your name?
4. Are Minh and Nam your friends?
B
a. My name is Lan.
b. Yes, they are.
c. Hi, Phong.
d. I’m five years old.
e. No, it isn’t
Key: 0 - c; 1- e; 2 - d; 3 - a; 4 - b

Đề thi tiếng Anh lớp 3 chương trình mới gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 cơ bản như: Chọn từ khác loại, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, Đọc đoạn văn và xác định thông tin đúng sai, Tìm lỗi sai và sửa, ... kèm theo giải đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 3 có thể đối chiếu với kết quả bài làm một cách chính xác. VnDoc.com hy vọng rằng bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 cuối học kì này sẽ là tài liệu ôn thi học kì 1 năm 2019 - 2020 hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 3. Chúc các em học sinh đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bộ 7 đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì môn tiếng Anh lớp 3 có cấu trúc giống với đề thi chính thức giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Trên đây là Bộ đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 6.251
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm