Các hiệp định khác liên quan đến thương mại dịch vụ

Các hiệp định khác liên quan đến thương mại dịch vụ được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức trong chương trình học tập của bậc Đại học để hoàn thành học phần của mình một cách hiệu quả.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Các Hiệp định chuyên ngành về thương mại dịch vụ

GATS là một hiệp định đa biên, các điều khoản đã đạt được trong GATS mới chỉ có tính chất ban đầu, làm nền móng và tiền đề cho khuôn khổ pháp lý chung về thương mại dịch vụ giữa các nước thành viên. Vì vậy, bên cạnh GATS, để cụ thể hóa và tạo ra nguyên tắc phù hợp hơn với từng lĩnh vực nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại dịch vụ, việc đưa ra các Hiệp định mang tính chuyên ngành trong lĩnh vực này là cần thiết.

Tuy chưa hình thành những Hiệp định độc lập như trong thương mại hàng hóa, song đối với các lĩnh vực chuyên ngành các nước đã bổ sung vào GATS các phụ lục để đưa ra một số qui tắc bổ sung về chi tiết hóa theo ngành, và hướng dẫn tiếp tục đàm phán nhằm đạt được tự do hóa cao hơn. Các phụ lục đó bao gồm: Phụ lục về các dịch vụ vận tải hàng không; Phụ lục về các dịch vụ tài chính; Phụ lục thứ hai về dịch vụ tài chính; Phụ lục về đàm phán các dịch vụ vận tải đường biển; Phụ lục về Viễn thông; Phụ lục về đàm phán các dịch vụ về viễn thông cơ bản…

Các Hiệp định khu vực và song phương liên quan đến thương mại dịch vụ

Trên cơ sở các điều khoản mang tính chất ban đầu về khuôn khổ pháp lý chung đối với thương mại dịch vụ giữa các nước thành viên của WTO, các khu vực và các quốc gia có thể tiến hành đàm phán để đưa ra những cam kết cho quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ. Những cam kết này chủ yếu được đưa ra trong các Hiệp định thương mại khu vực và song phương. Các Hiệp định thương mại khu vực và song phương dựa vào những đặc thù về điều kiện và trình độ phát triển của khu vực và quốc gia mình đàm phán để thúc đẩy mở cửa thị trường cho lĩnh vực thương mại dịch vụ.

Các hiệp định khu vực liên quan đến thương mại dịch vụ như Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (ASEAN Framework Agreement on Services - AFAS); Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (North American Free Trade Agreement - NAFTA)…

Các hiệp định song phương liên quan đến thương mại dịch vụ như Hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ (U.S –Vietnam BTA) hay Hiệp định thương mại Trung Quốc và Hoa Kỳ; Hiệp định thương mại Nhật Bản và Hoa Kỳ; Hiệp định thương mại Nga và ấn Độ; Hiệp định thương mại Thái Lan và Singapore…

---------------------------------------

Chúng tôi đã giới thiệu nội dung bài Các hiệp định khác liên quan đến thương mại dịch vụ về các điều khoản đã đạt được trong GATS mới chỉ có tính chất ban đầu, làm nền móng và tiền đề cho khuôn khổ pháp lý chung về thương mại dịch vụ giữa các nước thành viên...

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết bài Các hiệp định khác liên quan đến thương mại dịch vụ. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu thuộc các chuyên ngành khác trong Cao đẳng - Đại học cũng như Cao học để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
1 2
Sắp xếp theo
    Cao đẳng - Đại học Xem thêm