Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 8

Chủ đề của văn bản “Tôi đi học” nằm ở phần nào?

A. Nhan đề của văn bản

B. Quan hệ giữa các phần của văn bản

C. Các từ ngữ, câu then chốt trong văn bản

D. Cả ba yếu tố trên

3
3 Câu trả lời
 • Người Dơi
  Người Dơi

  Trả lời: đáp D

  Chủ đề của văn bản “Tôi đi học” nằm ở Nhan đề của văn bản, quan hệ giữa các phần của văn bản và các từ ngữ, câu then chốt trong văn bản.

  0 Trả lời 19/11/21
 • Người Sắt
  Người Sắt

  Chủ đề của văn bản “Tôi đi học” nằm ở phần nào?

  Nhan đề của văn bản + Quan hệ giữa các phần của văn bản + Các từ ngữ, câu then chốt trong văn bản

  Đáp án D nhé

  0 Trả lời 19/11/21
 • Xucxich14
  Xucxich14

  Cả 3 yếu tố trên nhé - đáp án D

  0 Trả lời 19/11/21

Văn học

Xem thêm